AANBOD

aanbod voor de lessen na de lessen tussen de lessen tijdens de lessen

Lager en secundair onderwijs

Met de bouwsteen AANBOD wil ‘Sport beweegt je school’ bewegingseducatie vertalen naar een ruim bewegings- en sportaanbod voor alle leerlingen naar de verschillende momenten van het schoolleven.

Indien we het gedrag van leerlingen willen veranderen dan volstaat kennis alleen niet.
Jongeren moeten het belang van beweging en sport inzien. Dat lukt enkel als ze weten wat gezond beweeggedrag inhoudt.
Scholen hebben een aanvullend bewegings- en sportaanbod nodig voor alle leerlingen. Het  voorziet ook in de uitbouw van een bewegingsrijke omgeving tijdens de verschillende momenten van de schooldag: voor, tijdens, tussen en na de lessen.


Hiertoe draagt het volgende bij:
het stimuleren van actieve verplaatsingen, een actieve kinderopvang, de integratie van beweging en sport in de andere leergebieden en vakken, het sportief en bewegend invullen van vrije momenten, het stimuleren en aanbieden van spel- en sportactiviteiten tijdens de speeltijden, middagpauze, op woensdagnamiddag en na het laatste lesuur,…

Noodzakelijke voorwaarden hierbij: aandacht voor de nodige (structurele) maatregelen, faciliteiten en afspraken.


 

schoen

Kleuteronderwijs

Niet alle kinderen starten op hetzelfde moment in de kleuterschool. De meeste kleuters gaan op 2.5 jarige leeftijd naar school, andere kleuters pas later. Een schoolgaande kleuter ontwikkelt zich op een natuurlijke, spontane en speelse manier.
In de kleuterschool is deze natuurlijke manier van ontwikkelen het uitgangspunt. De school wil de verdere ontplooiing van het kind positief beïnvloeden.

De ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs verwijzen naar een aantal basiscompetenties.
Ze verwijzen naar een ‘groeiproces’, naar mogelijke manieren om de ontwikkeling van deze basiscompetenties te stimuleren. Elke kleuter doorloopt zijn eigen weg, op zijn manier en op zijn eigen tempo. Aangezien kleuters niet schoolplichtig zijn, kan men er niet automatisch van uitgaan dat elke kleuter op het einde van de kleuterschool alle ontwikkelingsdoelen bereikt.


De ontwikkeling van peuters en kleuters verloopt als een continu proces doorheen hun dagelijkse bewegings- en spelactiviteiten waarin complexe vaardigheden tot stand komen. Voor peuters en kleuters zijn beweging en spel dus meer dan motorisch oefenen: ze verwerven taal, krijgen ruimtelijk inzicht (cognitieve ontwikkeling), worden motorisch handiger (motorische ontwikkeling), genieten van de activiteit en fantaseren verhalen (dynamisch- affectieve ontwikkeling).

De meeste kinderen bewegen graag uit zichzelf. Ze klimmen en klauteren, lopen en hinken, trekken en duwen, zwaaien, werpen met voorwerpen… De mate waarin ze dit doen, wordt bepaald door de bewegingssituaties en spelmaterialen die ze aangeboden krijgen én door het voorbeeld van andere kinderen en volwassenen.

Het is belangrijk om de natuurlijke bewegingsdrang van kleuters in stand te houden en te stimuleren.

Via ‘Sport beweegt je school’ wil SVS kleuterscholen inspireren om permanent ‘rijke’  bewegingskansen aan te bieden via een gevarieerd aanbod voor,tijdens, tussen en na de schooltijd.

Dit houdt in:

  • een zinvol aanbod dat ontwikkelingskansen biedt en  aandacht heeft voor gezondheid, veiligheid, zelfconcept en sociaal functioneren en ook bijdraagt tot de fysieke fitheid van de kleuter.
  • een aanbod van bewegingssituaties waarin kleuters kunnen exploreren en experimenteren

Bedoeling: d.m.v. bewegingsactiviteiten en door middel van dagdagelijkse beweegkansen in de omgeving, bijdragen tot de totale ontwikkeling van het kind. Door te bewegen, krijgt de kleuter de kans om zijn capaciteiten te ontplooien zodat hij later op een eigen zinvolle manier in de samenleving kan functioneren.  

Het uiteindelijke doel is volgende ontwikkelingsdoelen te realiseren:

  • ontwikkeling van motorische competenties
  • ontwikkeling van een gezonde en veilige levensstijl
  • ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren