Aanbod - NA de lessen

Inleiding

Lager en secundair onderwijs

Sportclubs en sportdiensten bieden veel beweeg- en sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Toch zijn er heel wat kinderen en jongeren die de weg naar de sport niet vinden.  Deze groep kan de school bereiken via een naschools beweeg- en sportaanbod: recreatief bewegen en sporten op woensdagnamiddag, onmiddellijk na de lessen op school (lager onderwijs) of in de buurt van de school (secundair onderwijs) met klas (school)genoten.

Kleuteronderwijs

Voor-en naschoolse kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Heel wat kinderen brengen er vrije tijd door wanneer hun ouders niet beschikbaar zijn. Kinderopvang vervult dan ook een belangrijke maatschappelijke functie zowel op economisch, pedagogisch als sociaal vlak.
Een veilige, stimulerende en actieve opvang waar kinderen zich opperbest voelen … daar gaan school, opvang en ouders toch samen voor?