kleuter icoon draakAanbod - NA de lessen

Kleuteronderwijs

Actieve Kinderopvang

Voor-en naschoolse kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Heel wat kinderen brengen er vrije tijd door wanneer hun ouders niet beschikbaar zijn. Kinderopvang vervult dan ook een belangrijke maatschappelijke functie zowel op economisch, pedagogisch als sociaal vlak.
Een veilige, stimulerende en actieve opvang waar kinderen zich opperbest voelen … daar gaan school, opvang en ouders toch samen voor?

Vindt u het belangrijk dat kinderen in de opvang gezond en voldoende bewegen, niet teveel zitten?

 

Ongestructureerd bewegingsaanbod
Actieve kinderopvang (AKO)

VIGeZ, Kind en Gezin én SVS hebben een nieuwe methodiek en randvoorwaarden uitgestippeld voor een actievere kinderopvang.
AKO  heeft oog voor een ongestructureerd bewegingsaanbod, activerend toezicht, de beperking en onderbreking van langdurig zittende activiteiten en schermtijd, vaststellingen en aanbevelingen betreffende evenwichtige dranken en tussendoortjesaanbod, mogelijke partners bij het uitbouwen van actieve kinderopvang, geschikte stimuli, activerende werkvormen en relevante afspraken.

Meer info: www.actievekinderopvang.be

 

Gestructureerd bewegingsaanbod

Met Multimove voor kinderen wil Sport Vlaanderen kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma  tijdens de opvang aanbieden  op basis van 12 fundamentele  bewegingsvaardigheden. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Meer info: www.multimove.be

 

Met Sportsnack (Sportief Naschools-ACtieve Kids) willen Sport Vlaanderen en SVS de kinderen van de laatste kleuterklas de kans bieden op1 uur bijkomende beweging. De school organiseert onmiddellijk na de schooluren een bewegingsaanbod onder bekwame, professionele begeleiding. Het programma omvat allerlei bewegingsvaardigheden. De opstart van Sportsnack wordt gefaciliteerd door de follo’s.

Meer info: https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/sport-na-school/