Aanbod - TIJDENS de lessen

Inleiding

Lager en secundair onderwijs

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding/LO krijgen leerlingen info over beweging en sport. Kan dit ook op andere momenten? Kunnen ook andere leerkrachten leerlingen motiveren om te bewegen en te sporten? Kan een gevarieerd aanbod tijdens de lessen kinderen en jongeren aanzetten tot een sportieve en actieve levenshouding?

Kleuteronderwijs

Hoe kan de leerkracht in het kleuteronderwijs  - naast de lessen bewegingsopvoeding -  spel- en bewegingsactiviteiten integreren in de dagelijkse klaspraktijk?  

  • De les bewegingsopvoeding  = pedagogische begeleiding  
  • Integratie in de klaspraktijk ‘Leren bewegen en leren door bewegen’
  • Extra spel- en bewegingsmomenten creëren