Aanbod - TUSSEN de lessen

Inleiding

Lager en secundair onderwijs

De school kan de mogelijkheid creëren om de vrije momenten tussen de lessen sportief of bewegend in te vullen.  Deze vrije momenten kunnen zijn: de speeltijden/pauzes, de middagpauze, een (on)verwacht uur studie, lesvrije periode na de examen...
Bewegen en sporten in vrije momenten tussen de lessen, heeft heel wat voordelen. Het is een effectief hulpmiddel om bewegingsarmoede tegen te gaan, het heeft een gunstig effect op de fysieke fitheid, het draagt bij tot een betere sfeer tussen de leerlingen en het helpt pestgedrag in te dijken.

Kleuteronderwijs

Buiten spelen is niet alleen leuk, spelen is ook leren! Tijdens het vrije spel buiten kunnen kleuters veel ontdekken. Een goed ingerichte speelplaats biedt andere mogelijkheden en uitdagingen voor het ontwikkelen van vaardigheden dan de klas en is zo een belangrijke aanvulling. De speelplaats is de ideale plaats om beweging en spel te stimuleren.