Aanbod - VOOR de lessen

Inleiding: Stimuleren van actieve verplaatsing.  

Lager en secundair onderwijs                                                             

Het structureel integreren van actieve verplaatsing in de dagelijkse werking van je school, is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het vereist een aantal initiatieven waarvoor soms meer dan een schooljaar tijd nodig is.

Kleuteronderwijs

‘Sport beweegt je school’ pleit ervoor om verkeers- en fietseducatie structureel te integreren in het kleuteronderwijs. Hiervoor lijst ‘Sport beweegt je school’ een aantal door de school te realiseren initiatieven op: speelse activiteiten en oefensituaties die later toepasbaar zijn in de praktijk.
De school werkt hierbij niet naar een eindpunt, maar volgens de eigen ontwikkeling van de kleuter. Indien een kleuter op het einde van de eerste kleuterklas een bepaalde vaardigheid nog niet bereikte, krijgt hij de kans om dit tekort het volgende schooljaar aan te vullen.   

Men werkt ook op een ervaringsgerichte manier met kleuters. Daarom vertrekt men vanuit een gekende situatie in een vertrouwde omgeving waarin kleuters goed kunnen waarnemen. Dan doen ze veel ervaringen op.