PDCA checkBeleid - PDCA-cyclus - C: CHECK

Stap 7: Evalueren en bijsturen

Evalueren gebeurt niet noodzakelijk enkel op het einde van het proces. Het is evenzeer belangrijk dat de school evalueert waar ze staat nadat ze een aantal stappen in haar beleid heeft genomen.  ‘Evaluatie’ kan de school gebruiken voor eventuele bijsturing(en) van het actieplan en de uitvoering ervan. Het betekent de basis voor een verdere ontwikkeling en/of continuering van het  bewegings- en sportbeleid. Men krijgt het beste zicht op de bijdrage van een actie of een proces wanneer men de situatie voor en na vergelijkt.

Om de efficiëntie van projecten/acties te evalueren, reiken we het model van Kirkpatrick aan.

beleid-check

Voor de kwaliteitszorg en de opvolging van het bewegings- en sportbeleid heeft het actieplan ‘Sport beweegt je school’ een monitoring online voorzien. Via ‘mijn monitoring” krijgt de school zicht op het verloop en de resultaten van de acties. Het vormt ook de basis voor de verdere uitwerking, bijsturing of verankering van het bewegings-en sportbeleid.

MIJN MONITORING = ZICHTBAAR MAKEN HOE HET PROCES ZICH in de loop van het schooljaar ONTWIKKELT.

Het actieplan ‘Sport beweegt je school’ stelt een handig online monitoringinstrument ter beschikking.  Door eenvoudige registraties van de evolutie (planning,voorbereiding/uitvoering/ afronding, evaluatie/voortzetting en/of borging) op het einde van elk schooljaar, ten laatste op 15 mei, wordt het zichtbaar hoe het proces zich tijdens het schooljaar ontwikkelde.

Zo kan het gevoerde beleid, de vooropgestelde prioriteiten of het aanbod van activiteiten bijgestuurd worden indien een ontwikkeling niet evolueert zoals gewenst.
De school krijgt een duidelijk beeld van de realisaties en de mogelijke werkpunten.