Beleid - Randvoorwaarden zijn succesfactoren

Het uitbouwen van een bewegings- en sportbeleid heeft een groter effect als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.  Deze randvoorwaarden spelen een belangrijke rol tijdens alle fasen van de PDCA-cyclus: van de voorbereiding tot en met de integratie in het schoolbeleid.

Spinnenweb

Het spinnenweb brengt acht aspecten in kaart die samen vier randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van een kwaliteitsvol bewegings- en sportbeleid vormen.

Deze randvoorwaarden bestaan uit dezelfde succesfactoren en items die ook in het ‘gezonde school’ worden gebruikt http://www.gezondeschool.be/succesfactoren/

beleid randvoorw spinnenweb

Checklist ‘Randvoorwaarden’

Om de randvoorwaarden van jouw school in kaart te brengen kan het spinnenweb gebruikt worden.
Je kan de reflectievragen bij elk aspect doorlopen tijdens bv. een bijeenkomst van de werkgroep op school. De huidige draagkracht en mogelijkheden van de school worden geschetst aan de hand van vragen over een aantal specifieke aspecten waarop gescoord kan worden.

De resultaten van deze zelftest kunnen door middel van het spinnenwebmodel visueel weergegeven worden. In één oogopslag ziet men hoe sterk de draagkracht en hoe groot de mogelijkheden van de school zijn om een kwaliteitsvol bewegings- en sportbeleid (verder) uit te bouwen.

Download de volledige afvinklijst.