PDCA planBeleid - PDCA-cyclus - P: PLAN 

Stap 1: Informeren en motiveren

Bouwen aan een beleid en vernieuwingen invoeren kan pas echt slagen wanneer er een bereidheid is om hieraan te werken. Een belangrijke voorwaarde van welslagen van het beleid is dat de directie van de school en de coördinatoren van beweging en sport op school 100% achter de vernieuwingen staan. Een morele ondersteuning is niet voldoende.

Je hebt een breed draagvlak nodig. Dit betekent dat je enthousiasme, ondersteuning en goedkeuring creëert bij iedereen die betrokken is bij de school. Dit is in de eerste plaats het hele schoolteam en de ouders. Geef inspraak en betrokkenheid.

 

Stap 2: Visie ontwikkelen

Klassiek wordt gezegd dat de school eerst moet nadenken over haar visie (‘Wat willen we als school bereiken?’) en dan pas op zoek moet gaan naar hoe ze die visie kan realiseren.
Voor gezondheidthema’s zoals beweging en sport draait men deze werking wel eens om. Vaak doet de school al heel wat rond beweging en sport op school en is het beter om vanuit de acties verder te werken en zo geleidelijk aan te komen tot een visie op het bewegings- en sportbeleid.  Je analyseert dan eerst de sterktes en zwaktes van de huidige werking. Van daaruit kan je met een gedragen visie starten.

Het is niet altijd noodzakelijk om een afzonderlijke visie rond beweging en sport op te stellen. Probeer visie te linken aan of af te stemmen op de algemene visie van de school, waarbij zoveel mogelijk bestaande praktijken benut worden.  De algemene visie op beweging en sport is meestal gekaderd binnen de kadermethodiek Gezonde school www.gezondeschool.be

 

Stap 3: Inventariseren, bevragen en meten

Vooraleer je een veranderingsproces start, is het nodig te inventariseren wat al in de school rond beweging en sport gebeurt. Wat is de beginsituatie? Wat zijn de succesfactoren? Waar zijn er kansen op verbetering?

Voor deze analyse reikt ‘Sport beweegt je school’ de online checklist aan.  Vul de lijst zo objectief mogelijk in. Dit is geen controle, maar een hulpmiddel om de kwaliteit van het bewegings- en sportbeleid te verhogen.

 

Stap 4: sterkte- zwakte - analyse / prioritaire werkpunten bepalen

In deze stap is het de bedoeling dat de school de verzamelde informatie van de checklist interpreteert. Ga aan de hand van de analyse op zoek naar de sterke punten en groeikansen rond beweging en sport op jouw school.

Al die werkpunten en groeikansen in één keer realiseren is onmogelijk. Het is belangrijk om prioriteiten te kiezen en de haalbaarheid van mogelijke acties te bekijken. De selectie van prioriteiten is een proces, het kan meerdere schooljaren vereisen. Bepaal bijvoorbeeld welk werkpunt eenvoudig of minder eenvoudig te realiseren is en op korte of op langere termijn kan aangepakt worden. Kies niet enkel voor moeilijk te realiseren prioriteiten, maar voor een combinatie. Denk zowel aan korte als lange termijn.

 

Stap 5: Doelstellingen bepalen

Na de analyse en het bepalen van de sterktes en zwaktes heb je een duidelijk beeld van de huidige situatie. Bepaal nu samen met het team waar jullie naartoe willen en formuleer de doelstellingen.

Aandachtpunten om doelstellingen correct te formuleren: http://www.gezondeschool.be/secundaire-scholen/correcte-doelstellingen/correcte-doelstellingen-opstellen

 In  deze pdf vind je tips om doelstellingen te formuleren.