Communicatie

Inleiding

Wanneer de school zich geregistreerde voor het actieplan ‘Sport beweegt je school’ betekent dit dat de school actief wil werken aan een kwalitatief bewegings- en sportbeleid. De school kan hiermee daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de voorbereiding van de kinderen/jongeren op een gezonde, fitte en veilige levensstijl voor  de maatschappij van vandaag maar vooral ook van morgen. Om te zorgen voor deze optimale ontwikkelingskansen hebben school, leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving  een gezamenlijk belang.
Bij het uitbouwen van een bewegings- en sportbeleid op school zijn dan ook heel wat mensen betrokken.  Naast het schoolteam en de leerlingen is ook de betrokkenheid van ouders en externe partners  essentieel voor het welslagen van de schoolsportwerking.

Een regelmatige communicatie en goede contacten tussen school, leerlingen, ouders en omgeving  hebben invloed op de kwaliteit van de schoolsportwerking  en het welbevinden van de leerlingen.  Het optimaal functioneren van vormen van betrokkenheid met al deze betrokkenen is belangrijk.

Het uitwerken, aanspreken of activeren van al dan niet bestaande communicatie-, overleg- en participatiestructuren en het uittekenen van een taakverdeling met doorgesproken engagementen zijn hiertoe het middel.
De steun van de directie is voor deze aspecten onmisbaar. Indien de school effectief werkt aan een geïntegreerd bewegings- en sportbeleid dan dient de directie dit mogelijk te maken door hiervoor bevoegdheden en ruimte te voorzien binnen de schoolwerking.