Communicatie - Met leerlingen

Materialen ter ondersteuning

Schoolnieuwsbrief, website en schoolkrantje

In de maandelijks (of met een andere periodisering) nieuwsbrief, schoolkrantje, website  kan men in de sportrubriek aankondiging en promotie maken over het aanbod van de  bewegings- en sportactiviteiten .
deze communicatiekanalen  kunnen tevens ook gebruikt worden om verlag van de activiteiten en uitslagen mededelen .
Vergeet anderstalige leerlingen niet. Niet alle leerlingen verstaan even goed Nederlands en daarom is nuttig om voldoende beelden te gebruiken in alle geschreven documenten zodat leerlingen de boodschap ook kunnen begrijpen met enkel beeldmateriaal. U kan heel wat pictogrammen vinden op de website : www.sclera.be

Leeromgevingen:  Toledo, Smartschool, Schoolonline,…)

Digitale communicatiemiddelen kunnen interessante aanvullend perspectieven bieden om het contact tussen leerlingen en school te verbeteren.
Digitale leeromgevingen worden in heel wat secundaire scholen al veelvuldig gebruikt om leerlingen systematisch toetsen,  huistaken, afspraken mede te delen,  maar het kanook gebruikt worden om leerlingen te informeren over alle schoolsportinitiatieven.  

Sportinfopunt:  voor aankondigingen, mededelingen , ontmoetingspunt

Naast de mededelingsborden  waarop de schoolleiding allerlei praktische mededelingen aan de leerlingen uithangt, die elke leerling geacht wordt regelmatig te raadplegen kan een ‘sportinfopunt’ opgericht worden. De werkgroep ‘schoolsport’ kunnen er alle  informatie ( aankondiging activiteiten, inschrijvingsmodaliteiten voor activiteiten, uitslagen, …) uithangen aangaande de schoolsportwerking . Het kan ook een ‘ontmoetingspunt’ zijn waar leerlingen tijdnes pauzes, speeltijden,  ’s middags inschrijven voor de schoolsportactiviteiten  of voor activiteiten die na de lesuren doorgaan. Ook leerlingen die voorstellen hebben of willen helpen (scheidsrechter, scorebord, klaarzetten materiaal, …zijn daar altijd welkom.

Maak gebruik van het voorbeeld :

om je schoolsportactiviteiten aan te kondigen, het mededelen van de uitslagen.

 

na voor tussen tijdens