Communicatie - Met omgeving

Ook buiten de school speelt communicatie een belangrijke rol.  Een positief punt voor het gebruik van  externe communicatie is dat de omgeving een goed beeld krijgt van uw school en waar uw school voor staat.  Zo kan u als school een goede naam opbouwen, leerlingen werven en uw netwerk uitbreiden.  Door middel van de uitstraling van uw school kan er een beeld geschept worden zodat de omgeving meteen weet  wat ze van uw school kunnen verwachten en welke accenten de school in haar pedagogisch opvoedingsproject belangrijk vind (bv. school met nadruk op sport, gezondheid, ervaringsgericht onderwijs,kunst…).  Hierdoor maakt u als school meer kans op verbinding met potentiële ouders en leerlingen.  Daarnaast komen contacten met de lokale overheid en andere lokale diensten eenvoudiger tot stand.

 

 

School en omgeving boodschap voor elkaar. 

De school kan zich heel gericht profileren door gebruik te maken van lokale krantjes, gemeentelijke infoboekjes, webiste, sociale media….het vergemakkelijkt alvast andere lezers uit de regio  om deze te informeren  dat uw school, door  meer beweging en sport op school én in de klas te integreren, zich inzet voor de gezondheid van haar leerlingen !

 

Omgeving bereiken?   

Als  school is het dan ook leuk eens de lokale krant, het gemeentelijk infoblad, ..een persbericht te sturen.
Dit kan als daar een speciale aanleiding voor is, zoals:

 • het intekenen op het actieplan ‘Sport beweegt je school’
 • wanneer de school  gaat voor de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen en investeert in meer beweging op school via het  bewegingspaspoort  ‘SammyP@school’;
 • het starten met een nieuwe speelplaatswerking (bv.  met Speelkoffers, Speelmaatjes op school,….);
 • het toekennen  van laureaat ‘Sport beweegt je school’;
 • de ontwikkelingen van het bewegings- en sportbeleid ( de werkpunten waarrond de school het huidige schooljaar zal werken);
 • de aankondiging  van een ouderavond;
 • leerlingen die tijdens een schoolsport evenement uitzonderlijke prestatie neerzetten;
 • vieren  van de sportiefste leerlingen van de school ;
 • lauwering  van de sportiefste klas;
 • het aanbieden van een ‘Sportsnack’ na de lessen;>
 • werken aan een veilige schoolomgeving; werken rond verkeer en fietsvaardigheid ;

 

Sociale media als extern medium

Sociale media duiken overal op. Meer en meer scholen schakelen Facebook, Twitter of Youtube in als extra communicatiekanaal  met de omgeving. Door de juiste aanpak kan je een band creëren met de omgeving zodat je beweging- en sportverhaal doorverteld wordt.  Ook in de onderwijswereld  en de school  lijkt er meer en meer te bewegen, en ontstaan kleine of grote initiatieven die sociale mediagebruikers aanzetten tot actie om zo nog  meer   bewegen en  sporten aan te moedigen.  

In tegenstelling tot traditionele websites, vindt er weinig tot geen redactionele regie plaats met betrekking tot de  geplaatste  inhoud. We maken een hele evolutie mee in de beleving van bewegings- en sportactiviteiten. Een schoolsportevenement op school of na de schooluren zorgt niet langer voor heel wat naklank  in een artikel in de schoolkrant, of op de website en in het  gemeentelijk infoblad maar  via sociale media zorgen belevingen, foto’s en video’s onmiddellijk  voor reacties.  Het gebruik van sociale media kan een extra boost geven aan bewegen en sporten op uw school en daarbij kunnen leuke ervaringen vlug gedeeld worden.

 

Gemeentelijk infoblad / website

Als school kan u ook op bepaalde tijdstippen het gemeentelijk infoblad gebruiken om de lokale bevolking te informeren. Interessante items en inspiratie is te vinden op de website www.sportbeweegtjeschool.be.

 

Plaatselijke infoborden en ledwall

Ook het gebruik maken van plaatselijke infoborden en aanwezige ledwall’s kan voor de school een interessant medium zijn om bepaalde acties, activiteiten aan te kondigen.

 

Specifieke uitnodigingen

Als school ben je ongetwijfeld een medium waarmee lokale politici en/of plaatselijke mutualiteiten of andere partners zich graag geassocieerd zien. Maak zeker, op een gezonde manier weliswaar, gebruik van deze kansen om bepaalde acties aan te kaarten en samenwerkingsverbanden te bespreken.