Communicatie - Met ouders

Materialen voor de basisschool

Ouderfolder (folder in pdf voor het basisonderwijs)

Met deze ouderfolder wil  ‘Sport beweegt je school’ ouders informeren over het bewegings- en sportaanbod op school en ‘wist je datjes’ om ook thuis kinderen aan te zetten tot meer beweging.
De ouderfolder kan je printen en met de leerlingen meegeven of mailen naar de ouders.

pdfOuderfolder downloaden2.87 MB

 

Schoolnieuwsbrief, website en schoolkrantje (aanpasbaar op maat van de school)

Als school kan u maandelijks (of met een andere periodiciteit) een nieuwsbrief uitgeven. In deze nieuwsbrief kan u ouders informeren dat de school werkt met het actieplan ‘ Sport beweegt je school’ en hen betrekken bij het thema beweging en het maken van gezonde beweegkeuzes.

Vergeet anderstalige ouders niet. Niet alle ouders verstaan even goed Nederlands en daarom is nuttig om voldoende beelden te gebruiken in alle geschreven documenten zodat ouders de boodschap ook kunnen begrijpen met enkel beeldmateriaal. U kan heel wat pictogrammen vinden op de website : www.sclera.be

Voor de schoolnieuwsbrief, website, schoolkrantje kan je de ‘kant en klare’ berichten opgemaakt in Word gebruiken en aanpassen op maat van de school.

 

Infoavond

Persoonlijk contact blijkt nog steeds de beste en meest efficiënte communicatie om boodschappen over te brengen. Andere communicatiekanalen kunnen helpen contacten te ondersteunen, maar mogen nooit persoonlijk contact te vervangen. Daarom is het nuttig om een infoavond voor ouders te organiseren. Als school is het van belang stil te staan bij het moment waarop zo’n infoavond kan doorgaan. Ouders willen niet zomaar voor elk project waar de school voor intekent naar school komen. Een goed moment voor een infoavond is afhankelijk van school tot school.  Een mogelijke optie is tijdens de infoavond in het begin van het schooljaar. Vaak wordt er op dat moment in veel scholen voor nieuwe leerlingen en/of eerstejaars een infoavond georganiseerd voor ouders en de leerlingen. Dat lijkt een goed moment om ook de visie, het bewegings- en sportaanbod en afspraken mee te geven.

Hier vind je binnenkort een voorbeeldpresentatie over het werken met ‘Sport beweegt je school’. U kan de presentatie ook zelf aanpassen of aanvullen.

 

Inspiratiefilmpjes

‘Sport beweegt je school’ inventariseert bij de ‘praktijk-knop’ praktijkvoorbeelden en leuke filmpjes als inspiratie. Beleef op deze manier wat er allemaal gebeurt in andere scholen, welke bewegings- en sportactiviteiten ze organsieren en hoe ze dit elders aanpakken.

Bekijk hier de filmpjes

na voor tussen tijdens