SVS-SCHOOLONDERSTEUNING: advies op maat van jouw school
                               i.s.m.VIGeZ

SVS stimuleert scholen om een sportieve dynamiek op school te creëren. SVS doet dit door allerlei activiteiten voor de scholen te organsieren én door educatieve materialen te ontwikkelen en aan te bieden.

Vorig schooljaar startte SVS met een nieuwe dienstverlening: de 'schoolondersteuning'. Heb je vragen over het aanbod van beweging en sport vóór, tijdens, tussen en na de lessen? De SVS-schoolondersteuners bieden advies op maat. Bvb.:

 •        Welke stappen en aandachtspunten zijn er nodig om een bewegings- en sportbeleid op school uit te bouwen?
 •        Welke plaats heeft het bewegings- en sportbeleid binnen het schoolbeleid?
 •        Hoe kan onze school zoveel mogelijk extra bewegings- en sportmomenten (buiten de les L.O./B.O.) tijdens de
   
  schooldag creëren?
 •        Hoe integreren we op school ‘bewegingstussendoortjes’ om het langdurig zitgedrag te onderbreken?
 •        Onze school wil werk maken van een actieve, veilige speelplaats. Hoe toveren we de speelplaats om tot een echt
   spel- en sportparadijs voor alle kinderen?
 •        Welke materialen kunnen we op school gebruiken om de leerlingen fietsvaardiger te maken? 
 •           Onze school wil leerlingen laten genieten van een gevarieerd beweeg- en sportaanbod na de lessen. Welke 
   
  mogelijkheden bestaan er?
 •          ....

De dienstverlening ‘Schoolondersteuning’ voert SVS uit samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Wil jouw school graag van de ‘Schoolondersteuning’ genieten?
Vraag een schoolbezoek aan op www.sportbeweegtjeschool.be

Aarzel niet hen te contacteren.

 

Aanvraagformulier SCHOOLONDERSTEUNING  2016 - 2017

* Verplichte veldenVerstuur