Concept - Integrale aanpak

‘Sport beweegt je school’ stimuleert voldoende beweging en sport op school omdat dit een positief effect heeft op de gezondheid van alle leerlingen. Binnen de integrale aanpak, behaalt men het beste resultaat als het bewegings- en sportaanbod:

  • gericht is op verschillende niveaus: de leerling, de klas, de school, de omgeving,…
    EN
  • het de verschillende strategieën combineert: educatie, structurele maatregelen, afspraken, zorg en begeleiding. 

Doel van de integrale aanpak:

  • kinderen/jongeren een actieve levensstijl aanleren;
  • de keuze voor deze actieve en gezonde levensstijl vanzelfsprekend maken;
  • het gezondheidsbevorderende effect vergroten. Bvb.: een fijnere sfeer op school, fysiek gezonde leerlingen die ook mentaal goed in hun vel zitten.

De integrale aanpak in de praktijk.

Gebruik het matrixmodel met de verschillende niveaus (leerling, klas, school, omgeving) en de strategieën (educatie, structurele maatregelen, afspraken, zorg/begeleiding) als instrument.

 

Meer informatie vind je in de bouwsteen Beleid (Do-fase van de PDCA-cylus).