Concept - Waardering

Jaarlijks belonen SVS en Sport Vlaanderen scholen voor hun inspanningen op het vlak van hun actieplan ‘Sport beweegt je school’. Dit gebeurt na overleg in een beoordelingscommissie eind mei van het lopende schooljaar. 
De scholen duiden hiervoor vóór 31 december 2016 hun prioritaire werkpunten aan in elk van de 3 bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus) én vullen uiterlijk vóór 15 mei 2017 de monitoring  in onder 'mijn monitoring'.  Deze monitoring biedt én aan de school én aan SVS/Sport Vlaanderen een zichtbaar resultaat van de ontwikkelingen met betrekking tot het actieplan ‘Sport beweegt je school’.

Voor het schooljaar 2016-2017:

Elke school  kan dus laureaat worden indien zij aangeeft dat ze met het bewegings- en sportbeleid een proces heeft doorlopen binnen de 3 bouwstenen Beleid, Aanbod en Focus. De school maakt m.a.w. in de monitoring van haar prioritaire werkpunten duidelijk hoe en in welke mate het proces (PDCA-cyclus) gevorderd is. Dat wil zeggen dat de school bij de geselecteerde prioriteiten d.m.v. het verschuiven van de oranje vierkantjes én door het invullen van de corresponderende tekstvakken in de monitoringtool, duidelijk maakt hoe en in welke mate het proces gevorderd is. Bijkomend kan de school dit onderbouwen door documenten ‘te uploaden’ (zie uploadcentrum website).

Elk schooljaar ontvangt de school hiervoor een waardevolle prijs en een laureaatplaat.

Daarnaast komt de school ook in aanmerking voor een extra waardering op het vlak van deelname aan interscolaire activiteiten van SVS en Sport Vlaanderen. (Dit is niet van toepassing voor de kleuterscholen).

Criteria:

lager onderwijs:
deelname aan minimum 8 interscolaire activiteiten of minstens 6 interscolaire activiteiten buiten de lesuren.

secundair onderwijs:
deelname aan minimum 6 interscolaire activiteiten.

buitengewoon onderwijs:
in het BuBao deelname aan minimum 8 activiteiten met uitzondering van type 2 en 4 die voldoen met 3 activiteiten;
in het Buso 5 activiteiten met uitzondering van OV1 en OV2 die eveneens voldoen met 3 activiteiten.