FOCUS

‘Sport beweegt je school’ is voor het Vlaamse onderwijs een methode om een gezond beweegmilieu op school én in de klas te realiseren.  De aanpak van een bewegings- en sportbeleid is een beleidsthema dat samenhang kan vinden met verschillende referentiekaders ( gezondheidsbeleid (Fitte School), SES-beleid, veiligeid en welzijn,..).

Met de bouwsteen FOCUS  (FIT/FAIR/FUN FOR ALL)  leggen we het accent op die waarden die je als school  centraal kan stellen bij bewegings- en sportactiviteiten en in de hele schoolsport- en schoolwerking.  Door een geïntegreerde aanpak via de bouwsteen Focus werkt de school via haar  bewegings-en sportbeleid aan een ‘fitte’ en ‘veilige’ schoolomgeving, een positief schoolklimaat en met betrekking tot een geschikte leerlingbegeleiding en zorg.

Deze bouwsteen focust op volgende onderdelen:


1. FIT   -   2. FAIR   -   3. FUN FOR ALL

 

SVS Concept focus beleid aanbod fit fair fun