Focus - FAIR

Ook in het schoolsportgebeuren kennen we de term ‘fair play‘. We omschrijven ‘fair play’ als ‘het hanteren van een aantal afspraken en regels om het bewegen en sporten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren plezierig te houden’.

‘Fair play’ is een gedragscode voor de manier waarop we samen aan beweging en sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken om te gaan, kunnen we het bewegen en  sporten eerlijk en aantrekkelijk houden en beleeft iedereen plezier aan het sporten.

Naast het ‘zich houden aan de voorgeschreven regels’ wordt er in ‘fair play’ ook aandacht besteed aan de persoonlijke verantwoordelijkheid zoals:

  • respect voor de medeleerling;
  • persoonlijke zelfbeheersing;
  • anderen de kans geven om mee te doen aan het spel of de sport;
  • aanvaarden van de spelregels en de beslissingen van de scheidsrechter;
  • zorg voor persoonlijke gezondheid en die van anderen;
  • eerlijkheid om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Rekening houden met zowel de officieel vastgelegde als de ongeschreven regels, werkt ‘fair play’ de sportiviteit in de hand.