kleuter icoon draakFocus - FAIR

Kleuteronderwijs

Tijdens bewegingsactiviteiten samen spelen, materiaal delen, zijn beurt afwachten, rekening houden met anderen, samenwerken om een opdracht te doen lukken, ‘winnen’ of verliezen’, het zijn items die het thema ‘fair en respect’ gestalte kunnen geven.

  • Respect
  • Gelijke kansen