Focus - FUN FOR ALL

Lager en secundair onderwijs

 

 

Diversiteit 

Ook binnen de schoolsport krijgt diversiteit een plaats en neemt het een belangrijke sleutelfunctie in. Zoveel mogelijk kinderen en jongeren kansen geven, is de inzet.
Iedereen verschilt van elkaar en is anders. De ene kan sneller lopen, de andere kan hoger springen.

Een beweeg- en sportaanbod wordt geconfronteerd met veel vormen van diversiteit: culturele diversiteit, sociale diversiteit, etnische diversiteit, diversiteit in talenten, anderstalige diversiteit, … Sommigen zien dit als een probleem, anderen als een uitdaging en nog anderen als een mogelijkheid. We willen verschillen benutten als kansen voor alle kinderen en jongeren om te leren.

In de schoolsport horen pesten of iemand uitlachen omdat hij of zij ‘anders’ is, niet thuis. Neen, in de schoolsport ontdekken en leren we van elkaars verschillen, steunen we elkaar, moedigen we elkaar aan en beleven we plezier aan het bewegen en sporten.

 

Plezier beleven tijdens het bewegen en sporten 

Bij het ontwikkelen van een beweeg- en sportbeleid op school kan plezierbeleving de motivatie van een leerling om te bewegen en te sporten verhogen. Niet alle leerlingen bewegen of sporten graag. Het is een hele uitdaging voor de school om ook deze leerlingen aan te zetten tot sportief gedrag.

Daarom dient schoolsport ook aandacht te hebben voor niet-georganiseerde sportvormen, trendy en hedendaagse sportvormen die nauwer aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dit kan door het ter beschikking stellen van aantrekkelijke sportmaterialen, een uitnodigende inrichting van de speelplaats, hippe sportvelden, ...

 

Veilig en positief sporten 

Hier gaat het over de noodzakelijke randvoorwaarden die de school creëert zodat alle leerlingen veilig en positief kunnen sporten.
Dit kan door de sociale vaardigheden van de leerlingen te versterken via het aanbieden van gepaste sport- en beweegvormen. Door deze vaardigheden te versterken en er aandacht voor te hebben tijdens de vrije lesmomenten, kan schoolsport een bijdrage leveren om het pestgedrag uit te sluiten.

Leerlingen moeten lichamelijk en seksueel integer kunnen sporten en zich hierbij veilig voelen. Het aanstellen van een aanspreekpunt op school kan helpen om de drempel voor de leerlingen te verlagen en hen te stimuleren om bij problemen rond lichamelijke en seksuele integriteit of rond pesten dit ook te kunnen bespreken met een vertrouwenspersoon. Heel wat scholen hebben reeds een vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat de leerlingen weten dat ze ook voor deze problemen bij iemand terecht kunnen en dat de school/schoolsport hier aandacht aan besteedt.