Checklist, mijn prioriteiten


Hoe werkt het?

De voorbereiding en planning vangt aan met het in kaart brengen van de huidige situatie van de school via "Mijn checklist". Deze checklist kan elke school digitaal invullen en bijhouden.


1. Checklist invullen

De checklist is een lijst met 36 vragen. Vul deze lijst in en geef zo de beginsituatie van je school weer. Nadien krijg je een duidelijk overzicht op de vraag ‘wat doen we eigenlijk al op school?’

2. Prioriteiten 2019-2020 bepalen

  • Na het invullen van de checklist heb je een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten bij jou op school.
  • Vervolgens bepaal je welke prioriteiten de school wil selecteren. Duid voor het schooljaar 2019-2020 vóór 30/11/2019 via de checklist minimum 3 en maximum 5 prioriteiten aan binnen de bouwstenen Beleid/Aanbod/Focus.
  • De school duidt de prioriteiten voor de daaropvolgende schooljaren telkens aan uiterlijk tegen 30 november.
  • Tijdens de 4 lopende jaren van ‘Sport beweegt je school 2.0’ (van 2017 tot 2021) werkt de school in elk van de drie bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus) tenminste rond één prioriteit.

Tip:

Het is belangrijk om prioriteiten te kiezen en de haalbaarheid van mogelijke acties te bekijken. De selectie van prioriteiten is een proces dat tijd vraagt, soms zelfs meerdere schooljaren. Bepaal bijvoorbeeld welk werkpunt eenvoudig of minder eenvoudig te realiseren is en wat je op korte of op langere termijn kan aanpakken. Kies niet enkel voor moeilijk te realiseren prioriteiten, maar voor een combinatie van verschillende prioriteiten. Denk zowel op korte als op lange termijn.

Meer info over "Mijn checklist" vind je hier 


 

Hoe registreren?

Hieronder vind je de toelichting bij de registratieprocedure. Het MOEV-login kan je gebruiken op alle sites van MOEV.


1. Vul je schoolgegevens aan

Jouw schoolgegevens zijn reeds opgeslagen, ook al nam je nog niet eerder deel aan 'Sport beweegt je school'. Voor de vernieuwe website ontvangt je school nieuwe logingegevens via het e-mailadres van de school. Indien deze mail niet terecht gekomen is, gelieve dan contact op te nemen met het MOEV-secretariaat van je provincie. De gegevens van de secretariaten vind je op de contactpagina.

De MOEV-login bestaat uit een gebruikersnaam (MOEV-school ID) en een paswoord. Het paswoord kan door de school gewijzigd worden door in de popup te klikken op "wachtwoord vergeten" en vervolgens de instructies verder te volgen.

Bij de eerste login vul je de ontbrekende schoolgegevens aan onder "mijn profiel" bovenaan + bewaar je elke aangepaste tab van je profiel.


Je wil de checklist enkel bekijken:

Indien je niet over een login beschikt, kan je hieronder toch de checklist bekijken. Je kan dan echter niets aanduiden op de checklist aangezien je niet ingelogd bent. 

Bouwsteen beleid

Stap 1: Beleid

+
Er is op school een visie rond het bewegings- en sportbeleid.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
Het bewegings- en sportbeleid is afgestemd met de thema's van het gezondheidsbeleid

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
Er is een actieplan opgemaakt om de gekozen prioriteiten te realiseren.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
Er is op school een werkgroep waar beweging en sport besproken worden.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
Er zijn afspraken en procedures met betrekking tot beweging en sport op school opgenomen in het schoolreglement.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het bewegingsaanbod (o.a. over de activiteiten, regels en afspraken, gebruik van de infrastructuur, ...) naar alle leerlingen, schoolteam en ouders.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
Via gepaste kanalen hebben leerkrachten, leerlingen en ouders inspraak in het bewegings- en sportbeleid op school.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
Er is voldoende aandacht voor de vernieuwing of uitbreiding van de infrastructuur voor bewegings- en sportactiviteiten.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
We werken samen met schoolexterne partners.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
In het bewegings- en sportbeleid houden we rekening met specifieke doelgroepen.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
We bevorderen de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. beweging en sport.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-De kleuterschool heeft een visie rond het bewegingsbeleid.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-Het bewegingsbeleid is afgestemd op andere beleidsdomeinen:

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-De kleuterschool maakte een actieplan (jaarplanning) op om de gekozen prioriteiten te realiseren.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-Er is op school een werkgroep waar beweging een agendapunt is.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-In het schoolreglement zijn er afspraken en procedures met betrekking tot spelen en beweging.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-Er is een duidelijke communicatie over speel- en bewegingsmogelijkheden (o.a. over de activiteiten, regels en afspraken, gebruik van de infrastructuur, ...) naar de kleuters, het schoolteam en de ouders.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-Via gepaste kanalen hebben de kleuters, leerkrachten en ouders inspraak in het bewegingsbeleid op de kleuterschool.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-Er is voldoende infrastructuur voor speel-en bewegingsmogelijkheden op onze kleuterschool.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-We werken samen met schoolexterne partners.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-In het bewegingsbeleid houden we rekening met specifieke doelgroepen.

Prioriteit:
Beginsituatie:

+
 
KL-We bevorderen de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. spelen en bewegen.

Prioriteit:
Beginsituatie: