Sport beweegt je school 2.0

Wat is 'Sport beweegt je school 2.0' ?

‘Sport beweegt je school 2.0’ is een hulpmiddel om op school voldoende beweging te garanderen én lang stilzitten te doorbreken.
Het is een noodzakelijk onderdeel van het opvoedingsproject van iedere school die een gezonde, veilige en fitte levensstijl voor al haar leerlingen vooropstelt. ‘Sport beweegt je school 2.0.’ past binnen de kadermethodiek ‘Gezonde school’  (www.gezondeschool.be).

Om dit succesvol in de praktijk om te zetten, biedt de website www.sportbeweegtjeschool.be een ideale leidraad met online tools, voorbeelden uit de praktijk, inspiratie voor acties en educatieve materialen,... Zo kan je school onmiddellijk aan de slag!

Waarom is ‘Sport beweegt je school 2.0 zo belangrijk?
Een gezonde levensstijl is van het grootste belang voor de gezondheid en de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. Scholen zijn dé ideale omgeving om aan gezondheid te werken. Ze kunnen kinderen al vanaf heel jonge leeftijd bewegingskansen bieden en lang zitgedrag onderbreken in een gezonde schoolomgeving.

Alle info over registratie met je nieuwe SVS login

 

Sport beweegt je school 1.0

Elke school die reeds vroeger deelnam aan Sport beweegt je school kan de gegevens van de voorbije schooljaren nog steeds online raadplegen als ze dit wensen. Dit voor zowel de checklist, monitoring als het upload center.

Ga naar Sport beweegt je school 2013 - 2017

 SVS schoolondersteuning

schoolondersteuning

Een duwtje in de rug om het bewegings- en sportbeleid op school uit te werken en het lang stilzitten te onderbreken!

Wil jij het bewegings- en sportaanbod op jouw school nieuw leven inblazen en het lang stilzitten onderbreken? De SVS-schoolondersteuners komen graag langs op jouw school! Uitgaand van het huidige aanbod op school kunnen zij nieuwe accenten een dynamische schwung aan het aanbod én het beleid geven.

Hoe gaan de schoolondersteuners aan de slag?

De basis van de SVS-schoolondersteuning is een verkennend gesprek. Tijdens dit gesprek bekijk je samen de huidige situatie van de school en het gevoerde beleid. Vertrekkend van wat de school reeds aanbiedt, maak je een keuze van werkpunten/prioriteiten waarrond de school wil werken.
Samen met de schoolondersteuners ga je na hoe je deze op maat van de school kan uitwerken en implementeren. Zo blijven het  geen eenmalige prikkels.

Het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’ biedt heel wat werkvormen, acties, educatieve materialen, projecten,… die de school kan ondernemen om haar bewegings- en sportbeleid en beperken van lang zitgedrag kracht bij te zetten.

Wat mag de school van de SVS-schoolondersteuners verwachten?

  • brengen samen met de school in kaart wat de school vandaag al doet (beginsituatie).
  • helpen de school keuzes maken en reiken (nieuwe) ideeën aan. 
  • zoeken mee naar nieuwe acties en materialen om een krachtdadiger beleid te voeren op school met respect voor de schooleigen cultuur.
  • verwijzen voor langere termijn ondersteuning door naar partners waarop de school beroep kan doen.

Maak online een afspraak

we helpen je verderHeeft jouw school een mooi praktijkvoorbeeld?

praktijkvoorbeelden

'Sport beweegt je school 2.0' ondersteunt scholen om een duurzaam bewegingsbeleid uit te bouwen. Eén van de middelen die wij daarbij willen inzetten is het stimuleren van 'leren van en met praktijkvoorbeelden'

Het verspreiden van inspirerende voorbeelden kan voor andere scholen een stimulans zijn om ideeën op te doen of zelf aan de slag te gaan.

Ben jij dé basisschool die erin slaagt om een gezonde mix van zitten, staan en bewegen te implementeren in je klas of in je school?

Of de secundaire school die tijdens de middagpauze een gevarieerd bewegingsaanbod realiseert?

Laat het ons weten en misschien wordt jouw school wel dé school in de kijker!

Maak kans om één van de drie scholen te worden waar wij een filmploeg langs sturen, die op de SVS apotheose in de kijker wordt geplaatst en op deze website voor alle Vlaamse scholen een inspiratieschool kan zijn.

Maar… er is nog meer!

Het is super om op school ook nieuwe sporten uit te proberen. Wij zorgen er dan voor dat een lesgever langskomt om je een sessie INNOGAMES aan te bieden waarbij je Wackitball, Spikeball, Dodgeball en Kan Jam kan uitproberen

Maak vóór 30 maart 2018 jouw praktijkverhaal kenbaar via het online invulformulier


 

Ga mee voor een gezonde mix van bewegen, staan en zitten op school.  

Sport beweegt je school is een initiatief van:

 

logo svs def logo vlaanderen is onderwijs def logo sport vlaanderen deflogo vlaams instituut gezond leven def