Sport beweegt je school 2.0

Wat is 'Sport beweegt je school 2.0' ?

‘Sport beweegt je school 2.0’ is een hulpmiddel om op school voldoende beweging te garanderen én lang stilzitten te doorbreken.
Het is een noodzakelijk onderdeel van het opvoedingsproject van iedere school die een gezonde, veilige en fitte levensstijl voor al haar leerlingen vooropstelt. ‘Sport beweegt je school 2.0.’ past binnen de kadermethodiek ‘Gezonde school’  (www.gezondeschool.be).

Om dit succesvol in de praktijk om te zetten, biedt de website www.sportbeweegtjeschool.be een ideale leidraad met online tools, voorbeelden uit de praktijk, inspiratie voor acties en educatieve materialen,... Zo kan je school onmiddellijk aan de slag!

Waarom is ‘Sport beweegt je school 2.0 zo belangrijk?
Een gezonde levensstijl is van het grootste belang voor de gezondheid en de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. Scholen zijn dé ideale omgeving om aan gezondheid te werken. Ze kunnen kinderen al vanaf heel jonge leeftijd bewegingskansen bieden en lang zitgedrag onderbreken in een gezonde schoolomgeving.

Alle info over registratie met je nieuwe SVS login

 

Sport beweegt je school 1.0

Elke school die reeds vroeger deelnam aan Sport beweegt je school kan de gegevens van de voorbije schooljaren nog steeds online raadplegen als ze dit wensen. Dit voor zowel de checklist, monitoring als het upload center.

Ga naar Sport beweegt je school 2013 - 2017

 SVS schoolondersteuning

schoolondersteuning

Een duwtje in de rug om het bewegings- en sportbeleid op school uit te werken en het lang stilzitten te onderbreken!

Wil jij het bewegings- en sportaanbod op jouw school nieuw leven inblazen en het lang stilzitten onderbreken? De SVS-schoolondersteuners komen graag langs op jouw school! Uitgaand van het huidige aanbod op school kunnen zij nieuwe accenten een dynamische schwung aan het aanbod én het beleid geven.

Hoe gaan de schoolondersteuners aan de slag?

De basis van de SVS-schoolondersteuning is een verkennend gesprek. Tijdens dit gesprek bekijk je samen de huidige situatie van de school en het gevoerde beleid. Vertrekkend van wat de school reeds aanbiedt, maak je een keuze van werkpunten/prioriteiten waarrond de school wil werken.
Samen met de schoolondersteuners ga je na hoe je deze op maat van de school kan uitwerken en implementeren. Zo blijven het  geen eenmalige prikkels.

Het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’ biedt heel wat werkvormen, acties, educatieve materialen, projecten,… die de school kan ondernemen om haar bewegings- en sportbeleid en beperken van lang zitgedrag kracht bij te zetten.

Wat mag de school verwachten?

  • De SVS-schoolondersteuners brengen in kaart wat de school vandaag al doet (beginsituatie).
  • De SVS schoolondersteuners helpen de school keuzes maken en reiken (nieuwe) ideeën aan. 
  • De SVS-schoolondersteuners  zoeken mee naar nieuwe acties en materialen om een krachtdadiger beleid te voeren op school met respect voor de schooleigen cultuur.
  • De SVS-schoolondersteuners verwijzen voor langere termijn ondersteuning door naar partners waarop de school beroep kan doen.

 

Maak online een afspraak

we helpen je verderWij zoeken praktijkvoorbeelden

praktijkvoorbeelden

Maak jouw initiatieven en acties kenbaar aan SVS via het online invulformulier.

5 scholen maken kans op een verrassende ‘ELL-dag’
aangeboden door logo scolarest

 

Maak jouw initiatieven en acties kenbaar via het online invulformulier


 

 

Voor de gezondheid van de schoolgaande jeugd
is de aanpak van een bewegings- en sportbeleid
op school van groot belang

 

 

Sport beweegt je school is een initiatief van:

 

logo svs def logo vlaanderen is onderwijs def logo sport vlaanderen deflogo vlaams instituut gezond leven def