Wat is 'Sport beweegt je school 2.0'? Waarom zou je als school hieraan deelnemen?


De gezondheid van de Vlaming gaat erop achteruit. Dat blijkt uit internationaal onderzoek én de analyses van het Vlaams Insituut Gezond Leven en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De Vlaamse Overheid bepaalde eind 2016 nieuwe gezondheidsdoelstellingen onder het motto ‘health in all policies’. Gezondheid is een zaak van alle beleidsdomeinen. Ook van Onderwijs. De thema's die een plaats krijgen in het gezondheidsbeleid van scholen, zijn bepaald in 'Gezonde School'. 

MOEV stuurt de scholen aan rond het thema 'beweging'.  Streefdoel van MOEV: tegen 2021 realiseren minstens 70% van de Vlaamse scholen een kwalitatief bewegingsbeleid.
MOEV zet in op de gezondheidsdoelstellingen én op de plezierbeleving tijdens de bewegings- en sportactiviteiten.
Centraal in de uitbouw van een bewegings- en sportbeleid op school staan:

 • het welbevinden van de leerlingen;
 • de motorische ontwikkeling van de leerlingen: 
 • de facilitering van kansengroepen en bewegingsarme subgroepen.

Met 'Sport beweegt je school 2.0.' maakt je school werk van méér beweging én een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten!

Om dit te realiseren biedt MOEV samen met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven de methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ aan.  'Sport beweegt je school 2.0' vertaalt voor het thema 'beweging'  de drie basisinstrumenten: de gezondheidsmatrix, het stappenplan en het spinnenweb van de kadermethodiek Gezonde school in een praktische online toepassing. Stapsgewijs kan je school vanuit het bewegings- en sportaanbod een sterk en kwalitatief bewegingsbeleid uitbouwen dat kadert binnen het gezondheidsbeleid van de school. 'Sport beweegt je school 2.0.' is de ideale leidraad met online instrumenten, met voorbeelden uit de praktijk, inspirerende acties, educatieve materialen,…. 

Alle info over registratie met je nieuwe MOEV-login  Ga naar Sport beweegt je school 2013 - 2017
 

MOEV en Sport Vlaanderen belonen je inzet tijdens het schooljaar op de MOEV-apotheose in juni!

Lees meerMOEV-schoolondersteuning

schoolondersteuningDe MOEV-schoolondersteuners activeren je school om het bewegingsbeleid duurzaam uit te bouwen!

Je school in beweging zetten begint met bewuste keuzes te maken. MOEV helpt van je school een duurzame bewegingsrijke school te maken samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
De MOEV-schoolondersteuning richt zich tot basisscholen en secundaire scholen.

Waar kan je school op rekenen als je met MOEV-schoolondersteuner in zee gaat?

 • Ondersteuning op maat             
  De MOEV-schoolondersteuner werkt in samenspraak met het schoolteam en onderzoekt samen  wat je school allemaal al doet en wat er werkt voor je school doorheen de schooldag en de momenten voor en na de school. De methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ is hiervoor de leidraad. De MOEV-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
 • Vormingen
  MOEV organiseert i.f.v. van het versterken van een bewegingsbeleid op school én de deskundigheid van het schoolteam, ‘lerende netwerkmomenten’. Zo krijgen scholen de kans ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren. Regelmatig biedt MOEV ook vormingen aan, zowel algemene als op maat van individuele scholen of een scholengroep.  

 • Informatie en inspiratie
  MOEV informeert en inspireert via nieuwsbrieven, website en facebook over het ruime aanbod aan activiteiten, acties, projecten en duurzame initiatieven in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  ‘Sport beweegt je school 2.0’ informeert en inspireert via de website en e-berichten op maat van de school.

Samen bekijken wat het bewegingsbeleid meer kans tot slagen geeft!

Moev-schoolondersteuners:

 • bekijken of je school zicht heeft op de huidige situatie van het bewegings- en sportaanbod. We peilen naar de wensen en verwachtingen m.b.t. het bewegingsaanbod.  
  In kader van de kwaliteitszorg en de opvolging van het bewegingsbeleid bekijken we of je school een monitoring en/of evaluatie voorziet.
 • bespreken of je school al dan niet prioriteiten selecteert voor het bewegingsbeleid en de te behalen doelstellingen formuleert. Of er een actieplan uitgewerkt wordt om deze doelstellingen te realiseren?  Er aandacht is voor verbanden tussen de verschillende thema’s of onderdelen van het gezondheidsbeleid?
 • vinden dat teamwerk droomwerk maakt! Samen bekijken we de impact van betrokkenheid/participatie van het schoolteam, leerlingen en ouders op de structuur en de bewegingscultuur van jouw school.
 • stimuleren je school om samen te werken met externe partners, om de buitenwereld naar binnen te halen. Het is de moeite waard om te investeren in de lokale actoren, de schoolbuurt, organisaties uit het middenveld,… Zij kunnen een vernieuwende toevoeging zijn aan het bewegingsaanbod in je school.

Wil je een duwtje in de rug om het bewegingsbeleid op school uit te werken en een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten realiseren?

Maak online een afspraak en nodig een MOEV-schoolondersteuner uit op je school.

we helpen je verder


 


Heeft jouw school een mooi praktijkvoorbeeld?

praktijkvoorbeelden

'Sport beweegt je school 2.0' ondersteunt scholen om een duurzaam bewegingsbeleid uit te bouwen. Eén van de middelen die wij daarbij willen inzetten is het stimuleren en leren van en met praktijkvoorbeelden

Het verspreiden van inspirerende voorbeelden kan voor andere scholen een stimulans zijn om ideeën op te doen of zelf aan de slag te gaan.

Is jouw school een school met coole MOEV'S?  Die erin slaagt om een gezonde mix van zitten, staan en bewegen en sporten te implementeren in je klas of in je school?

 

Laat het ons weten en misschien wordt jouw school wel dé school in de kijker!

Maak kans om één van de drie scholen te worden waar wij een filmploeg langs sturen, die op de MOEV apotheose in de kijker wordt geplaatst en op deze website voor alle Vlaamse scholen een inspiratieschool kan zijn.

Maar… er is nog meer!

Het is super om op school ook nieuwe sporten uit te proberen. Wij zorgen er dan voor dat een lesgever langskomt om je een sessie INNOGAMES aan te bieden waarbij je Wackitball, Spikeball, Dodgeball en Kan Jam kan uitproberen

Maak jouw praktijkverhaal kenbaar via het online invulformulier


Ga mee voor een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten.  

Sport beweegt je school 2.0 is een initiatief van:

 

logo moev logo vlaanderen is onderwijs def logo sport vlaanderen deflogo vlaams instituut gezond leven def