Monitoring


Hoe werkt het?

Je resultaten kan je meten en monitoren via "Mijn monitoring". Op elk moment van het schooljaar kunnen de verbeteringen en progressies in kaart gebracht worden van de prioritaire werkpunten die de school heeft aangebracht in de "Checklist".


Op deze wijze heeft een school visueel en digitaal een overzicht van de behaalde resultaten. Eenmaal de resultaten in kaart gebracht, kunnen deze geïnterpreteerd en geëvalueerd worden.

Voor je met de monitoring kan starten, moet je wel eerst de checklist invullen.

1. Checklist  invullen

De checklist is een lijst met 36 vragen. Vul deze lijst in en geef zo de beginsituatie van je school weer. Nadien krijg je een duidelijk overzicht op de vraag ‘wat doen we eigenlijk al op school?’

2. Prioriteiten 2017-2018 bepalen

  • Na het invullen van de checklist heb je een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten bij jou op school.
  • Vervolgens bepaal je welke prioriteiten de school wil selecteren. Duid voor het schooljaar 2017-2018 vóór 30/11/2017 via de checklist minimum 3 en maximum 5 prioriteiten aan binnen de bouwstenen Beleid/Aanbod/Focus.
  • De school duidt de prioriteiten voor de daaropvolgende schooljaren telkens aan uiterlijk tegen 30 november.
  • Tijdens de 4 lopende jaren van ‘Sport beweegt je school 2.0’ (van 2017 tot 2021) werkt de school in elk van de drie bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus) tenminste rond één prioriteit.

Tip:

Het is belangrijk om prioriteiten te kiezen en de haalbaarheid van mogelijke acties te bekijken. De selectie van prioriteiten is een proces dat tijd vraagt, soms zelfs meerdere schooljaren. Bepaal bijvoorbeeld welk werkpunt eenvoudig of minder eenvoudig te realiseren is en wat je op korte of op langere termijn kan aanpakken. Kies niet enkel voor moeilijk te realiseren prioriteiten, maar voor een combinatie van verschillende prioriteiten. Denk zowel op korte als op lange termijn.

 

 

Meer info over "Mijn monitoring" vind je hier

 


 

Hoe registreren?

Hieronder vind je de toelichting bij de nieuwe registratieprocedure. In de vernieuwde versie van de site zal je een centrale SVS login gebruiken die je in de toekomst op alle sites van SVS kan gebruiken.


1. Vul je schoolgegevens aan

Jouw schoolgegevens zijn reeds opgeslagen, ook al nam je nog niet eerder deel aan Sport beweegt je school. Voor de nieuwe website ontvangt je school nieuwe logingegevens via het emailadres van de school.  Indien deze mail niet terecht gekomen is, gelieve dan contact op te nemen met het SVS-secretariaat van uw provincie. De gegevens van de secretariaten vind je op de contactpagina.

De SVS login bestaat uit een gebruikersnaam (SVS school ID) en een paswoord. Het paswoord kan door de school gewijzigd worden door in de popup te klikken op "wachtwoord vergeten" en vervolgens de instructies verder te volgen.

Bij de eerste login vul je de ontbrekende schoolgegevens aan onder "mijn profiel" bovenaan + bewaar je elke aangepaste tab van je profiel.


Je wil de monitoring enkel bekijken:

Indien je niet over een login beschikt, kan je hieronder de monitoring bekijken. Je krijgt dan het TOTAALOVERZICHT van alle prioriteiten met de bijbehorende items. Je zal echter niets kunnen aanduiden omdat je niet ingelogd bent


 


 

Bouwsteen beleid

Beleid

+
Er is op school een visie rond het bewegings- en sportbeleid.

P
D
C
A
 

+
Het bewegings- en sportbeleid is afgestemd met andere beleidsdomeinen.

P
D
C
A
 

+
Er is een actieplan opgemaakt om de gekozen prioriteiten te realiseren.

P
D
C
A
 

+
Er is op school een werkgroep waar beweging en sport besproken worden.

P
D
C
A
 

+
Er zijn afspraken en procedures met betrekking tot beweging en sport op school opgenomen in het schoolreglement.

P
D
C
A
 

+
Er wordt duidelijk gecommuniceerd over de schoolsportwerking (o.a. over de activiteiten, regels en afspraken, gebruik van de infrastructuur, ...) naar alle leerlingen, schoolteam en ouders.

P
D
C
A
 

+
Via gepaste kanalen hebben leerkrachten, leerlingen en ouders inspraak in het bewegings- en sportbeleid op school.

P
D
C
A
 

+
Er is voldoende aandacht voor de vernieuwing of uitbreiding van de infrastructuur voor bewegings- en sportactiviteiten.

P
D
C
A
 

+
We werken samen met schoolexterne partners.

P
D
C
A
 

+
In het bewegings- en sportbeleid houden we rekening met specifieke doelgroepen.

P
D
C
A
 

+
We bevorderen de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. beweging en sport.

P
D
C
A
 

+
 
KL-De kleuterschool heeft een visie rond het bewegingsbeleid.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Het bewegingsbeleid is afgestemd op andere beleidsdomeinen:

P
D
C
A
 

+
 
KL-De kleuterschool maakte een actieplan (jaarplanning) op om de gekozen prioriteiten te realiseren.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Er is op school een werkgroep waar beweging een agendapunt is.

P
D
C
A
 

+
 
KL-In het schoolreglement zijn er afspraken en procedures met betrekking tot spelen en beweging.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Er is een duidelijke communicatie over speel- en bewegingsmogelijkheden (o.a. over de activiteiten, regels en afspraken, gebruik van de infrastructuur, ...) naar de kleuters, het schoolteam en de ouders.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Via gepaste kanalen hebben de kleuters, leerkrachten en ouders inspraak in het bewegingsbeleid op de kleuterschool.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Er is voldoende infrastructuur voor speel-en bewegingsmogelijkheden op onze kleuterschool.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We werken samen met schoolexterne partners.

P
D
C
A
 

+
 
KL-In het bewegingsbeleid houden we rekening met specifieke doelgroepen.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We bevorderen de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. spelen en bewegen.

P
D
C
A
 

Bouwsteen aanbod

Actieve verplaatsing

+
Binnen het bewegings- en sportaanbod stimuleren we actieve verplaatsing.

P
D
C
A
 

+
We organiseren praktische en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie.

P
D
C
A
 

+
We hebben aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving en voor veilige woon-schoolroutes.

P
D
C
A
 

+
Leerlingen, ouders en schoolteam worden betrokken bij actieve verplaatsing.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Binnen het bewegingsaanbod stimuleren we actieve verplaatsing.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We organiseren praktische en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We hebben aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving en voor veilige woon-schoolroutes.

P
D
C
A
 

+
 
KL-De school betrekt kleuters, ouders en schoolteam bij de actieve verplaatsing.

P
D
C
A
 

Aanbod tijdens de lessen

+
Tijdens de lessen hebben we aandacht om lang stilzitten te beperken.

P
D
C
A
 

+
Beweging en sport komen (ook buiten de lessen L.O.) in andere leergebieden/vakken aan bod.

P
D
C
A
 

+
We organiseren KLASoverstijgende activiteiten rond beweging, sport en gezondheid (andere dan tijdens de jaarlijkse schoolsportdag).

P
D
C
A
 

+
We creëren extra bewegings- en sportactiviteiten tijdens de lesuren.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We motiveren kleuters tot meer actieve en staande werkvormen.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Beweging komt als gezondheidsthema en/of als bewegend leren aan bod tijdens de klaspraktijk.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We organiseren KLASoverstijgende activiteiten rond beweging en gezondheid (andere dan tijdens de jaarlijkse schoolsportdag).

P
D
C
A
 

+
 
KL-We integreren (zo maximaal mogelijk) spel- en bewegingsactiviteiten in de klaspraktijk.

P
D
C
A
 

Aanbod tussen de lessen

+
De inrichting van de speelplaats daagt uit tot actief en sportief gedrag.

P
D
C
A
 

+
De speeltijden/pauzes bieden voldoende tijd om een bewegings- en sportaanbod mogelijk te maken.

P
D
C
A
 

+
Er is een gevarieerd aanbod van initiatieven om beweging en sport tussen de lessen te stimuleren.

P
D
C
A
 

+
Tijdens de middagpauze is er een bewegings- of sportaanbod op maat van interesse, leeftijd,… van alle leerlingen.

P
D
C
A
 

+
Met het schoolteam promoten we een actief toezicht op de speelplaats

P
D
C
A
 

+
Er is medewerking van het schoolteam bij de speelplaatswerking.

P
D
C
A
 

+
 
KL-De inrichting van de speelplaats daagt uit tot actief speel- en bewegingsgedrag.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We hebben een gevarieerd aanbod van materiaal, werkvormen op maat van de kleuter (interesse, leeftijd en ontwikkelingsniveau) om spelen en bewegen tijdens de speeltijden/middagpauze te stimuleren

P
D
C
A
 

+
 
KL-Met het schoolteam promoten we een actief toezicht op de speelplaats.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Er is medewerking van het schoolteam bij de speelplaatswerking.

P
D
C
A
 

Aanbod voor en na de lessen

+
Er is op school een aanbod van bewegings- en sportactiviteiten dat na de schooluren georganiseerd wordt.

P
D
C
A
 

+
We werken samen met verschillende partners /diensten om het bewegings- en sportaanbod na de schooluren uit te werken.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We organiseren op de school een naschoolse opvang.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We werken samen met verschillende partners /diensten om de naschoolse opvang in de kleuterschool actief te maken.

P
D
C
A
 

Bouwsteen focus

Fit en gezond

+
We stimuleren de school om de dagelijkse lichaamsbeweging (60 min. bewegen per dag) tijdens de schooldag zo maximaal mogelijk in te vullen.

P
D
C
A
 

+
We stimuleren leerlingen tot life time sportbeoefening.

P
D
C
A
 

+
We detecteren en begeleiden de fysiek zwakkere leerlingen naar een fitte en actieve levensstijl.

P
D
C
A
 

+
Binnen het bewegings- en sportbeleid houden we rekening met de gezondheidsaanbevelingen om het lang stilzitten (sedentair gedrag) te beperken of te onderbreken.

P
D
C
A
 

+
Binnen het bewegings- en sportbeleid hebben we aandacht voor gezonde voeding.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We hebben een bewegingsstimulerend aanbod zodat de kleuters ( van 1,5 tot 6 jaar) spelenderwijs de gezonde beweegnorm van 3 uur per dag zo maximaal mogelijk behalen tijdens de schooldag.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We nemen initiatieven om fysiek zwakkere kleuters te begeleiden naar een fitte en actieve levensstijl.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Binnen het bewegingsbeleid houden we rekening met de gezondheidsaanbevelingen om het lang stilzitten (sedentair gedrag) te beperken of te onderbreken.

P
D
C
A
 

+
 
KL-Binnen het bewegingsbeleid hebben we aandacht voor gezonde voeding.

P
D
C
A
 

Fair en Fun

+
We passen de reglementen van de verschillende sporttakken en bijhorende fairplayrituelen in het bewegings- en sportaanbod toe.

P
D
C
A
 

+
We integreren het thema FAIR in het bewegings- en sportaanbod.

P
D
C
A
 

+
We halen meerwaarde uit de diversiteit op onze school.

P
D
C
A
 

+
We hebben aandacht voor het welbevinden van alle leerlingen bij de bewegings- en sportactiviteiten zodat ze zich goed, veilig en gewaardeerd voelen.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We integreren het thema FAIR in het speel- en bewegingsaanbod.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We halen een meerwaarde uit de diversiteit op onze school.

P
D
C
A
 

+
 
KL-We hebben aandacht voor het welbevinden van alle kleuters bij de speel- en bewegingsactiviteiten zodat ze zich goed, veilig en gewaardeerd voelen

P
D
C
A