Checklist participatie

 
  • Helemaal niet
  • Eerder niet
  • Eerder wel
  • Absoluut
  • Weet het niet
 
 
 
 
 
 
Er is een actieplan opgemaakt om de gekozen prioriteiten te realiseren
Er is op school een werkgroep waar beweging en sport besproken worden
Er is op school een visie rond het beweging- en sportbeleid
Verstuur