Wat is 'Sport beweegt je school 2.0'? Waarom zou je als school hieraan deelnemen?

De gezondheid van de Vlaming gaat erop achteruit. Dat blijkt uit internationaal onderzoek én de analyses van het Vlaams Insituut Gezond Leven en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De Vlaamse Overheid bepaalde eind 2016 nieuwe gezondheidsdoelstellingen onder het motto ‘health in all policies’. Gezondheid is een zaak van alle beleidsdomeinen. Ook van Onderwijs. De thema's die een plaats krijgen in het gezondheidsbeleid van scholen, zijn bepaald in 'Gezonde School'. 

MOEV stuurt de scholen aan rond het thema 'beweging'. Streefdoel van MOEV: tegen 2021 realiseren minstens 70% van de Vlaamse scholen een kwalitatief bewegingsbeleid.
MOEV zet in op de gezondheidsdoelstellingen én op de plezierbeleving tijdens de bewegings- en sportactiviteiten.
Centraal in de uitbouw van een bewegings- en sportbeleid op school staan:

 • het welbevinden van de leerlingen
 • de motorische ontwikkeling van de leerlingen 
 • de facilitering van kansengroepen en bewegingsarme subgroepen

Met 'Sport beweegt je school 2.0.' maakt je school werk van méér beweging én een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten!

Om dit te realiseren biedt MOEV samen met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven de methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ aan. 'Sport beweegt je school 2.0' vertaalt voor het thema 'beweging'  de drie basisinstrumenten: de gezondheidsmatrix, het stappenplan en het spinnenweb van de kadermethodiek Gezonde school in een praktische online toepassing. Stapsgewijs kan je school vanuit het bewegings- en sportaanbod een sterk en kwalitatief bewegingsbeleid uitbouwen dat kadert binnen het gezondheidsbeleid van de school. 'Sport beweegt je school 2.0.' is de ideale leidraad met online instrumenten, met voorbeelden uit de praktijk, inspirerende acties, educatieve materialen ... 

Alle info over registratie met je nieuwe MOEV-login  Ga naar Sport beweegt je school 2013 - 2017
 

MOEV en Sport Vlaanderen belonen je inzet tijdens het schooljaar op de MOEV-apotheose in juni!


Beloning

Het bewegingsbeleid versterken via ‘Sport beweegt je school 2.0’ is een proces met een concreet resultaat voor ogen. 
Jaarlijks belonen MOEV en Sport Vlaanderen de scholen voor hun inspanningen en die resultaten zet ‘Sport beweegt je school 2.0’ in de kijker.

Voor de laureaten van ‘Sport beweegt je school 2.0’ zijn er elk schooljaar waardevolle prijzen. Met de muurplaat en het digitale logo kunnen scholen duidelijk maken dat ze hun school in beweging zetten en werken aan een duurzaam bewegingsbeleid.

De scholen duiden hiervoor vóór 23 december 2018 minimum 3 en maximum 5 prioriteiten aan binnen de bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus) én vullen uiterlijk vóór 15 mei 2019 de monitoring in onder 'mijn monitoring'. Deze monitoring biedt aan de school én aan MOEV en Sport Vlaanderen een zichtbaar resultaat van de ontwikkelingen in hun realisatie van het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’. Een beoordelingscommissie bekijkt de resultaten in mei van het lopende schooljaar. 

Tijdens de 4 schooljaren van ‘Sport beweegt je school 2.0’ (van 2017-2018  tot 2020-2021) werkt de school in elk van de drie bouwstenen: Beleid, Aanbod en Focus tenminste rond één prioriteit.

De school duidt de prioriteiten voor de daarop volgende schooljaren telkens aan uiterlijk tegen 30 november. 

Nieuw! Je kan de prioriteiten voor het volgende schooljaar vanaf de start van het 3de trimester aanduiden. Zo kan je bij het finaliseren van de monitoring eveneens de prioriteiten voor het volgend schooljaar aangeven.

De monitoring vul je in tegen 15 mei!


Laureaat worden?

Wil je in aanmerking komen voor een waardevolle prijs en een laureaatprijs?  
Jouw school kan laureaat worden indien je in de monitoring van de prioriteiten duidelijk maakt hoe en in welke mate het proces – de PDCA-cyclus - vorderde. Je school onderbouwt dus bij de geselecteerde prioriteiten welke acties ze ondernam om de prioriteiten te realiseren.

Dit doe je door de onderliggende acties aan te vinken. Hierbij omschrijf je bondig in het corresponderend tekstvak de realisaties of het proces van jouw school. De school kan dit ook onderbouwen door documenten ‘up te loaden’ (zie uploadcentrum website). Je geeft ook aan in welke fase van het proces de school zich bevindt: P-, D-, C-, of A-fase van de PDCA-cyclus.

Je school kan ook in aanmerking komen voor een extra waardering door deelname aan interscolaire activiteiten van MOEV en Sport Vlaanderen. Dit geldt niet voor de kleuterscholen.

 

Criteria

Lager onderwijs:

Deelname aan minimum 8 interscolaire activiteiten erkend door Sport Vlaanderen of MOEV of minstens 6 interscolaire activiteiten buiten de lesuren.

Secundair onderwijs:

Deelname aan minimum 8 interscolaire activiteiten erkend door Sport Vlaanderen of MOEV.

Buitengewoon onderwijs:

 • In het BuBao: deelname aan minimum 8 activiteiten met uitzondering van type 2 en 4 die voldoen met 3 activiteiten; 
 • In het Buso: 5 activiteiten met uitzondering van OV1 en OV2 die eveneens voldoen met 3 activiteiten


  

MOEV-schoolondersteuning

schoolondersteuning340De MOEV-schoolondersteuners activeren je school om het bewegingsbeleid duurzaam uit te bouwen!

Je school in beweging zetten begint met bewuste keuzes te maken. MOEV helpt van je school een duurzame bewegingsrijke school te maken samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
De MOEV-schoolondersteuning richt zich tot basisscholen en secundaire scholen.

Waar kan je school op rekenen als je met MOEV-schoolondersteuner in zee gaat?

 • Ondersteuning op maat             
  De MOEV-schoolondersteuner werkt in samenspraak met het schoolteam en onderzoekt samen wat je school allemaal al doet en wat er werkt voor je school doorheen de schooldag en de momenten voor en na de school. De methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ is hiervoor de leidraad. De MOEV-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
 • Vormingen
  MOEV organiseert i.f.v. van het versterken van een bewegingsbeleid op school én de deskundigheid van het schoolteam, ‘lerende netwerkmomenten’. Zo krijgen scholen de kans ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren. Regelmatig biedt MOEV ook vormingen aan, zowel algemene als op maat van individuele scholen of een scholengroep.  

 • Informatie en inspiratie
  MOEV informeert en inspireert via nieuwsbrieven, website en Facebook over het ruime aanbod aan activiteiten, acties, projecten en duurzame initiatieven in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  ‘Sport beweegt je school 2.0’ informeert en inspireert via de website en e-berichten op maat van de school.

Samen bekijken wat het bewegingsbeleid meer kans tot slagen geeft!

Moev-schoolondersteuners:

 • bekijken of je school zicht heeft op de huidige situatie van het bewegings- en sportaanbod. We peilen naar de wensen en verwachtingen m.b.t. het bewegingsaanbod.  
  In kader van de kwaliteitszorg en de opvolging van het bewegingsbeleid bekijken we of je school een monitoring en/of evaluatie voorziet.
 • bespreken of je school al dan niet prioriteiten selecteert voor het bewegingsbeleid en de te behalen doelstellingen formuleert. Of er een actieplan uitgewerkt wordt om deze doelstellingen te realiseren? Er aandacht is voor verbanden tussen de verschillende thema’s of onderdelen van het gezondheidsbeleid?
 • vinden dat teamwerk droomwerk maakt! Samen bekijken we de impact van betrokkenheid/participatie van het schoolteam, leerlingen en ouders op de structuur en de bewegingscultuur van jouw school.
 • stimuleren je school om samen te werken met externe partners, om de buitenwereld naar binnen te halen. Het is de moeite waard om te investeren in de lokale actoren, de schoolbuurt, organisaties uit het middenveld … Zij kunnen een vernieuwende toevoeging zijn aan het bewegingsaanbod in je school.


Schoolondersteuning in het secundair onderwijs

Wat kan MOEV betekenen voor jouw school? Laat je inspireren door onze spiksplinternieuwe video; een getuigenis van twee scholen over de MOEV-schoolondersteuning. Vraag dit voor volgend schooljaar gratis aan op maat van jouw school.


Wil je een duwtje in de rug om het bewegingsbeleid op school uit te werken en een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten realiseren?

 

Maak online een afspraak en nodig een MOEV-schoolondersteuner uit op je school. 

we helpen je verder 


Heeft jouw school een mooi praktijkvoorbeeld?

praktijkvoorbeelden

'Sport beweegt je school 2.0' ondersteunt scholen bij de uitbouw van een duurzaam bewegingsbeleid. Eén van de middelen die we daarvoor inzetten is het leren van en met praktijkvoorbeelden. Het verspreiden van inspirerende voorbeelden kan voor andere scholen een stimulans zijn om ideeën op te doen of zelf aan de slag te gaan.

Slaagt jouw school erin om een gezonde mix van zitten, staan en bewegen en sporten te implementeren? Laat het ons weten. Misschien wordt jouw school wel dé school in de kijker en krijgt je school de titel: 'school met coole MOEV's'.  

Drie inspiratiescholen maken kans op:

 • een bezoekje van onze filmploeg;
 • een plaatsje in de kijker op onze website;
 • een plaats op de MOEV-apotheose. 
 • Maar … er is nog meer! Het is super om op school ook nieuwe sporten uit te proberen. Wij zorgen er dan voor dat een lesgever langskomt om je een sessie INNOGAMES aan te bieden waarbij je Wackitball, Spikeball, Dodgeball en Kan Jam kan uitproberen.

Maak jouw praktijkverhaal kenbaar via het online invulformulier.


 

 'Sport beweegt je school 2.0' is een initiatief van:

 

logo moev logo vlaanderen is onderwijs def logo sport vlaanderen deflogo vlaams instituut gezond leven def