'Sport beweegt je school 2.0'

 

1. Wat is 'Sport beweegt je school 2.0' en waarom zou je als school hieraan?

2. Hoe kan je laureaat worden?

3. Wat kan een MOEV-schoolondersteuning voor jouw school?

4. Inspireert jouw school andere scholen? Laat het ons weten! 


1. Waarom zou je als school hieraan?

De gezondheid van de Vlaming gaat erop achteruit. Dat blijkt uit internationaal onderzoek én de analyses van het Vlaams Insituut Gezond Leven en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De Vlaamse Overheid eind 2016 nieuwe gezondheidsdoelstellingen onder het motto 'gezondheid in alle beleidsmaatregelen'. Gezondheid is een zaak van alle beleidsdomeinen. Ook van Onderwijs. De thema's die een plaats krijgen in het gezondheidsbeleid van scholen, zijn bepaald in ' Gezonde School '. 

MOEV stuurt de scholen aan rond het thema 'beweging' . Streefdoel van MOEV: tegen 2021 gegarandeerd 70% van de Vlaamse scholen een kwalitatief bewegingsbeleid.
MOEV zet in op gezondheidsdoelstellingen én op de plezierbeleving tijdens bewegings- en sportactiviteiten.
Centraal in de uitbouw van een bewegings- en sportbeleid op school staan:

 • het welbevinden van de leerlingen
 • de motorische ontwikkeling van de leerlingen 
 • de facilitering van kansengroepen en bewegingsarme subgroepen

Met 'Sport beweegt je school 2.0' maakt je school werk van méér beweging én een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten!

Om this te Realiseren provides MOEV Samen met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven de methodiek 'Sport Beweegt je de school 2.0' aan. 'Sport beweegt je school 2.0' vertaalt  voor het thema 'beweging'  de drie basisinstrumenten: de gezondheidsmatrix , het stappenplan en het spinnenweb van de kadermethodiek Gezonde Schoolin een praktische online applicatie. Stapsgewijs kan je school vanuit het bewegings- en sportaanbod een sterk en kwalitatief bewegingsbeleid uitbouwen dat kadert binnen het gezondheidsbeleid van de school. 'Sport beweegt je school 2.0' is de ideale leidraad met online instrumenten, met voorbeelden uit de praktijk, inspirerende acties, educatieve materialen ... 

Hiervoor stoelt 'Sport beweegt je school 2.0' op 3 bouwstenen:

  


2. Hoe laureaat worden?

Het bewegingsbeleid versterken via 'Sport beweegt je school 2.0' is een proces met een concreet resultaat voor ogen.

Hiervoor dienen bij de opstart van hun bewegingsbeleid hun beginsituatie in kaart te brengen via de checklist van 'Sport beweegt je school 2.0'.
Eenmaal de checklist is ingevuld blijft die ongewijzigd voor de periode van de lopende actie.

Vervolgens duiden de scholen vóór 31 december 2020 minimum 3 en maximum 5 prioriteiten aan binnen de bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus) én vóór vóór 15 mei 2021  de monitoring in onder 'mijn monitoring'

Met de monitoring onderbouw je bij de geslecteerde prioriteiten welke acties je ondernam om de prioriteiten te realiseren. Dit doe je door de onderliggende acties aan te vinken en bondig te omschrijven in het correspondent tekstvak. De school kan dit ook onderbouwen door documenten 'up te loaden' (zie uploadcentrum website).
Bijkomend geef je ook aan in welke fase van het proces de school zich bevindt: P-, D-, C-, of A-fase van de PDCA-cyclus.

 

Opgelet!!
Tijdens de 4 schooljaren van 'Sport beweegt je school 2.0' (van 2017-2018 tot 2020-2021) werkt de school in elk van de drie bouwstenen: Beleid, Aanbod en Focus tenminste rond één prioriteit.

Alle info over registratie met je nieuwe MOEV-login   Ga naar Sport beweegt je school 2013-2017

 

Beloning - criteria prijzen 

Jaarlijks belonen MOEV en Sport Vlaanderen de scholen voor hun rang.

Laureaat

Voor de laureaatscholen van 'Sport beweegt je school 2.0' zijn er elk schooljaar waardevolle prijzen. Bovendien kunnen de scholen met de muurplaat en het digitale logo duidelijk maken dat ze hun school in beweging zetten en werken aan een duurzaam bewegingsbeleid.

Voor de laureaat + scholen zijn er extra prijzen voorzien.

Laureaat +

Criteria basisonderwijs 

Deelname aan minimaal 8 activiteiten erkend door MOEV van Sport Vlaanderen of 6 interscolaire activiteiten buiten de lesuren. 

Onderstaande activiteiten worden ook beschouwd als activiteiten met een maximum van 4 punten. Dit is enkel geldig als je voor de 8 activiteiten gaat. 

Deelname aan: 

Criteria secundair onderwijs

Deelname aan minimaal 8 activiteiten buiten de lesuren erkend door MOEV van Sport Vlaanderen.

Onderstaande activiteiten worden ook beschouwd als activiteiten met een maximum van 4 punten. 

Deelname aan: 

Buitengewoon onderwijs

Voor het BuBaO: deelname aan minimaal 5 activiteiten, met uitzondering van type 2 en type 4 die eveneens voldoen met 3 activiteiten
In het Buso: deelname aan minimaal 5 activiteiten, met uitzondering van OV1 en OV2 die eveneens voldoen met 3 activiteiten. 


3. MOEV-schoolondersteuning

schoolondersteuning340De MOEV-schoolondersteuners activeren je school om het bewegingsbeleid duurzaam uit te bouwen!

Je school in beweging begint met bewuste keuzes te maken. MOEV helpt van je school een duurzame bewegingsrijke school te maken samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
De MOEV-schoolondersteuning richt zich tot basisscholen en secundaire scholen.

Waar kan je school op rekenen als je met MOEV-schoolondersteuner in zee gaat?

 • Ondersteuning op maat             
  De MOEV-schoolondersteuner werkt in samenspraak met het schoolteam en onderzoekt samen wat je school allemaal al doet en wat er werkt voor je school doorheen de schooldag en de momenten voor en na de school. De methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ is hiervoor de leidraad. De MOEV-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
 • Vormingen
  MOEV organiseert i.f.v. van het versterken van een bewegingsbeleid op school én de deskundigheid van het schoolteam, ‘lerende netwerkmomenten’. Zo krijgen scholen de kans ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren. Regelmatig biedt MOEV ook vormingen aan, zowel algemene als op maat van individuele scholen of een scholengroep.  

 • Informatie en inspiratie
  MOEV informeert en inspireert via nieuwsbrieven, website en Facebook over het ruime aanbod aan activiteiten, acties, projecten en duurzame initiatieven in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  ‘Sport beweegt je school 2.0’ informeert en inspireert via de website en e-berichten op maat van de school.

Samen bekijken wat het bewegingsbeleid meer kans tot slagen geeft!

 

Moev-schoolondersteuners:

 • bekijken of je school zicht heeft op de huidige situatie van het bewegings- en sportaanbod. We peilen naar de wensen en verwachtingen m.b.t. het bewegingsaanbod.  
  In kader van de kwaliteitszorg en de opvolging van het bewegingsbeleid bekijken we of je school een monitoring en/of evaluatie voorziet.
 • bespreken of je school al dan niet prioriteiten selecteert voor het bewegingsbeleid en de te behalen doelstellingen formuleert. Of er een actieplan uitgewerkt wordt om deze doelstellingen te realiseren? Er aandacht is voor verbanden tussen de verschillende thema’s of onderdelen van het gezondheidsbeleid?
 • vinden dat teamwerk droomwerk maakt! Samen bekijken we de impact van betrokkenheid/participatie van het schoolteam, leerlingen en ouders op de structuur en de bewegingscultuur van jouw school.
 • stimuleren je school om samen te werken met externe partners, om de buitenwereld naar binnen te halen. Het is de moeite waard om te investeren in de lokale actoren, de schoolbuurt, organisaties uit het middenveld … Zij kunnen een vernieuwende toevoeging zijn aan het bewegingsaanbod in je school.


Schoolondersteuning in het secundair onderwijs

Wat kan MOEV betekenen voor jouw school? Laat je inspireren door onze spiksplinternieuwe video; een getuigenis van twee scholen over de MOEV-schoolondersteuning. Vraag dit voor volgend schooljaar gratis aan op maat van jouw school.


Wil je een duwtje in de rug om het bewegingsbeleid op school uit te werken en een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten realiseren?

 

Maak online een afspraak en nodig een MOEV-schoolondersteuner uit op je school. 

we helpen je verder


4. Is jouw school inspirerend voor andere scholen? Laat het ons weten!

'Sport beweegt je school 2.0' ondersteunt scholen bij de uitbouw van een duurzaam bewegingsbeleid. Eén van de middelen die we daarvoor inzetten is het leren van en met inspirerende scholen. Het verspreiden van inspirerende voorbeelden kan voor andere scholen een stimulans zijn om ideeën op te doen of zelf aan de slag te gaan.

Werkt jouw basisschool aan een dynamische leeromgeving en geven jullie leerlingen veel bewegingskansen door bewegingsvriendelijk les te geven?
Laat het ons weten!

Is jouw school die secundaire school met een participatief klas- en schoolklimaat waar alle leerlingen inspraak hebben en betrokken zijn?
Laat het ons weten!

Misschien wordt jouw school wel dé school in de kijker en krijgt je school de titel: 'school met coole MOEV's'.  

Drie inspiratiescholen maken kans op:

 • een bezoekje van onze filmploeg;
 • een plaatsje in de kijker op onze website;
 • een VIP-uitnodiging voor de MOEV Apotheose. 

Maak vóór 30 maart 2020 jouw inspirende verhaal kenbaar via het online invulformulier

 

 

 

 ' Sport beweegt je school 2.0' is een initiatief van:

 

logo moev  logo vlaanderen is onderwijs def logo sport vlaanderen def logo vlaams instituut gezond leven def