Registreer je school vóór 30 november (verlengd tot 15 januari 2018!)

Jaarlijks belonen SVS en Sport Vlaanderen de scholen voor hun inspanningen om het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’ in de praktijk om te zetten.

De scholen vullen de checklist in,  duiden vóór 30 november 2017 (velengd tot 15 januari 2018!)  minimum 3 en maximum 5 prioriteiten aan binnen de bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus)  én vullen uiterlijk vóór 15 mei 2018 de monitoring  in onder 'mijn monitoring'. Dit alles nadat ze onder "MIJN PROFIEL" in de tab "Sport beweegt je school" alle verplichte velden hebben aangevuld !!

Deze monitoring biedt aan de school én aan SVS en Sport Vlaanderen een zichtbaar resultaat van de ontwikkelingen in hun realisatie van het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’. Een beoordelingscommissie bekijkt de resultaten in mei van het lopende schooljaar.

Tijdens de 4 lopende schooljaren van ‘Sport beweegt je school 2.0’ (van 2017 tot 2021) werkt de school in elk van de drie bouwstenen Beleid, Aanbod, Focus tenminste rond één prioriteit.

De school duidt de prioriteiten voor de daarop volgende schooljaren telkens aan uiterlijk tegen 30 november.

De monitoring vul je in tegen 15 mei!