Wegens een tijdelijk technisch probleem met de website kunnen prioriteiten aangeduid worden tot 23/12/2018.

Evalueer en selecteer werkpunten/prioriteiten voor het schooljaar 2018-2019 in 'mijn CHECKLIST'.

Evalueren 

Door je acties van vorig schooljaar te evalueren, ontdekte je welk(e) project, actie, product, samenwerking al dan niet werkte(n).
De online tool 'MIJN MONITORING' geeft het resultaat van deze monitoring weer. Dit resultaat ontstond door in de PDCA-cyclus het gevorderde proces aan te duiden.

Selecteren

  • Op basis van de evaluatie bepaal je de werkpunten/prioriteiten voor het schooljaar 2018-2019. 
    Voor het huidige schooljaar selecteer je vóór 23/12/2018 via jouw checklist minstens 3 en maximum 5 prioriteiten.
  • Werkpunten die je vorig schooljaar nog niet (volledig) realiseerde, kan je opnieuw selecteren en dit schooljaar verder uitwerken.
  • Opgelet! Na het aanduiden van de prioriteiten is er nog een stap: het formuleren van haalbare doelstellingen. 

Lees alle info over het bepalen van werkpunten/prioriteiten en doelstellingen.