Nodig een MOEV-schoolondersteuner uit op je school!

schoolondersteuning

De MOEV-schoolondersteuners activeren je school om het bewegingsbeleid duurzaam uit te bouwen.

Je school in beweging zetten begint met bewuste keuzes te maken.
MOEV helpt je school om uit te groeien tot een duurzame, bewegingsrijke school. Dit doen de MOEV-schoolondersteuners samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
De MOEV-schoolondersteuning richt zich tot basisscholen en secundaire scholen.

 

Waar kan je school op rekenen als je met MOEV-schoolondersteuner in zee gaat?

Ondersteuning op maat

De MOEV-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school. 
De MOEV-schoolondersteuner werkt in samenspraak met het schoolteam. Samen onderzoek je wat je school allemaal al doet en wat er werkt op jouw school doorheen de schooldag én de momenten voor en na de school. 
De methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ is hiervoor de leidraad. 

Vormingen

MOEV organiseert 'lerende netwerkmomenten'. Dit om het bewegingsbeleid op school én de deskundigheid van het schoolteam te versterken. Scholen wisselen er ervaringen uit en inspireren mekaar. MOEV biedt ook regelmatig vormingen aan, zowel algemene als op maat van individuele scholen of een scholengroep.  

Informatie en inspiratie 

MOEV inspireert scholen via e-nieuwsbrieven, de website en de Facebookpagina bieden je een ruim aanbod activiteiten, acties, projecten en duurzame initiatieven in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ‘Sport beweegt je school 2.0’ informeert en inspireert via de website en e-berichten op maat van de school.

 

Bekijk samen met de MOEV-schoolondersteuner hoe het bewegingsbeleid op je school kan slagen.

 • Heeft je school zicht op de huidige situatie van het bewegings- en sportaanbod?
  Heeft je school wensen en verwachtingen m.b.t. het bewegingsaanbod?
  Voorziet de school een evaluatie (monitoring) van het bewegingsbeleid? Dit in het kader van de kwaliteitszorg.

 • Selecteert je school al dan niet werkpunten (prioriteiten) voor het bewegingsbeleid en de te behalen doelstellingen? 
  Werkte je school een een actieplan uit om deze doelstellingen te realiseren?
  Besteedt je school aandacht aan verbanden tussen de verschillende thema’s of onderdelen van het gezondheidsbeleid?

 • Teamwerk maakt droomwerk!
  Wat is de impact van betrokkenheid/participatie van het schoolteam, leerlingen en ouders op de structuur en de bewegingscultuur van je school?

 • Stimuleer je school om samen te werken met externe partners. Zo haal je de buitenwereld naar binnen. Investeer zekr in de lokale actoren, de schoolbuurt, organisaties uit het middenveld … Zij zijn een vernieuwende toevoeging  aan het bewegingsaanbod op je school.

Je wil een duwtje in de rug om het bewegingsbeleid op school uit te werken én een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten realiseren?

Maak online een afspraak en nodig een MOEV-schoolondersteuner uit op je school.

we helpen je verder