Workshops Beweging en Participatie


Je school in beweging zetten, dat begint met gedragen keuzes maken. Keuzes die gebaseerd zijn op actuele inzichten en visies over het belang van beweging en participatie op school. Deskundigheidsbevordering is daarom één van de aandachtspunten van het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’ Je kan er een kwalitatief bewegings- en sportbeleid op school mee uitbouwen.

MOEV biedt in het voorjaar van 2019 volgende workshops aan:

  • Inspraak van leerlingen op school: mag het wat meer zijn?
  • Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken op school. Hoe? Start vanuit de bewegingsdriehoek! 


De enthousiaste lesgevers van deze interactieve workshops boordevol ideeën zijn trainers van de Vlaamse Scholierenkoepel en Vlaams Instituut Gezond Leven.

Beide workshops worden op eenzelfde dag aangeboden en je kan inschrijven voor één van de workshops afzonderlijk of voor beiden. 

Programma basisonderwijs     Programma secundair onderwijs     Inschrijven