Evaluatierapport 'Sport beweegt je school 2.0' schooljaar 2019-2020


Het schooljaar 2019-2020 was het 3de schooljaar van de vierjaarlijkse werkingsperiode van het instrument ‘Sport beweegt je school 2.0’ dat Vlaamse scholen aanstuurt tot het uitbouwen van een duurzaam en samenhangend bewegings- en sportbeleid.

In deze eindbeschouwing wordt, op basis van de geselecteerde prioriteiten, een tendens aangegeven waar rond de scholen kwaliteitsvol hebben gewerkt alsook rond welke werkpunten er noden zijn.

Het evaluatierapport formuleert ook de conclusies van de toetsing van de resultaten van 'Sport beweegt je school 2.0' aan de resultaten van de indicatorenbevraging uitgevoerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Graag meer lezen?