Waardering

Het bewegingsbeleid versterken via ‘Sport beweegt je school 2.0’ is een proces met een concreet resultaat voor ogen.
Jaarlijks belonen MOEV en Sport Vlaanderen de scholen voor hun inspanningen en die resultaten zet ‘Sport beweegt je school 2.0’ in de kijker.

Voor de laureaten van ‘Sport beweegt je school 2.0’ zijn er elk schooljaar waardevolle prijzen.  Met de muurplaat en het digitale logo kunnen scholen duidelijk maken dat ze hun school in beweging zetten en werken aan een duurzaam bewegingsbeleid.

De scholen duiden hiervoor vóór 30 november 2018 minimum 3 en maximum 5 prioriteiten  aan binnen de bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus) én vullen uiterlijk vóór 15 mei 2019 de monitoring in onder 'mijn monitoring'

Deze monitoring biedt aan de school én aan MOEV en Sport Vlaanderen een zichtbaar resultaat van de ontwikkelingen in hun realisatie van het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’. Een beoordelingscommissie bekijkt de resultaten in mei van het lopende schooljaar. 

Tijdens de 4 schooljaren van ‘Sport beweegt je school 2.0’ (van 2017-2018  tot 2020-2021) werkt de school in elk van de drie bouwstenen: Beleid, Aanbod en Focus tenminste rond één prioriteit.

 


De school duidt de prioriteiten voor de daarop volgende schooljaren telkens aan uiterlijk tegen 30 november.

Nieuw! Je kan de prioriteiten voor het volgende schooljaar vanaf de start van het 3de trimester aanduiden. Zo kan je bij het finaliseren van de monitoring eveneens de prioriteiten voor het volgend schooljaar aangeven.

De monitoring vul je in tegen 15 mei!

 


Laureaat worden?

Wil je in aanmerking komen voor een waardevolle prijs en een laureaatprijs? 
Jouw school kan laureaat worden indien je in de monitoring van de prioriteiten duidelijk maakt hoe en in welke mate het proces – de PDCA-cyclus - vorderde.

Je school onderbouwt dus bij de geselecteerde prioriteiten welke acties ze ondernam om de prioriteiten te realiseren.

Dit doe je door de onderliggende acties aan te vinken. Hierbij omschrijf je bondig in het corresponderend tekstvak de realisaties of het proces van jouw school. De school kan dit ook onderbouwen door documenten ‘up te loaden’ (zie uploadcentrum website). Je geeft ook aan in welke fase van het proces de school zich bevindt: P-, D-, C-, of A-fase van de PDCA-cyclus.

Je school kan ook in aanmerking komen voor een extra waardering door deelname aan interscolaire activiteiten van MOEV en Sport Vlaanderen. Dit geldt niet voor de kleuterscholen.

 

Criteria

Lager onderwijs:

Deelname aan minimum 8 interscolaire activiteiten erkend door Sport Vlaanderen of MOEV of minstens 6 interscolaire activiteiten buiten de lesuren.

Secundair onderwijs:

Deelname aan minimum 8 interscolaire activiteiten erkend door Sport Vlaanderen of MOEV.

Buitengewoon onderwijs:

- In het BuBao: deelname aan minimum 8 activiteiten met uitzondering van type 2 en 4 die voldoen met 3 activiteiten;
- In het Buso: 5 activiteiten met uitzondering van OV1 en OV2 die eveneens voldoen met 3 activiteiten