Woordje uitleg


De methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ past binnen de kadermethodiek ‘Gezonde school’.
‘Sport beweegt je school 2.0’stimuleert de school om voldoende bewegingskansen te bieden doorheen de schooldag en lang stilzitten te onderbreken! Zowel in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs.

Deze methodiek vertrekt vanuit de brede definitie van gezondheidsbevordering in het Vlaamse onderwijs (www.gezondeschool.be).


Dit houdt o.m. in dat:

  • scholen preventief de psychische én fysieke gezondheid van hun leerlingen willen verhogen.
  • scholen een aanvullende werking aan de les bewegingsopvoeding/LO beogen.
  • scholen de gezondheidsbevorderende aanbevelingen ook buiten de les L.O integreren in het dagelijkse (school)leven. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de actieve voedingsdriehoek, het voorlichtingsmodel van voeding en beweging in Vlaanderen.
  • er een procesmatige aanpak is die aanstuurt op een haalbare schoolsportwerking met effect op lange termijn. Dit is mogelijk door de inbedding van bewegings- en sportinterventies doorheen het curriculum en het schoolleven van kinderen en jongeren.
  • er aandacht is voor de aanpak van sedentair gedrag om zo langdurig stilzitten zo veel mogelijk te beperken of te onderbreken.