Concept

De aanpak van ‘Sport beweegt je school 2.0’ stoelt op 3 bouwstenen:

1.Beweging/Sport en BELEID

De aanpak van ‘Sport beweegt je school 2.0.’ via de bouwsteen Beleid geeft weer hoe je een bewegings- en sportbeleid op een efficiënte en duurzame manier ontwikkelt of verbetert.

2. Beweging/sport en AANBOD

Een bewegings- en sportaanbod op school richt zich tot ALLE leerlingen. Het voorziet: 

  • het stimuleren van actieve verplaatsing.
  • de uitbouw van een bewegingsrijke omgeving op verschillende momenten van de schooldag: tijdens de les (buiten de les B.O./L.O.), tussen en vóór en na de lessen. 

3. Beweging/Sport en FOCUS

Een bewegings- en sportbeleid én lang stilzitten onderbreken horen thuis in het bredere kader van het gezondheidsbeleid. Het zijn dus thema’s die afstemming kunnen vinden met andere thema’s binnen het gezondheidsbeleid: gezonde voeding, geestelijke gezondheid, veiligheid en eerste hulp,…