AANBOD


Een bewegings- en sportaanbod op school richt zich tot ALLE leerlingen. Het voorziet:

  • het stimuleren van actieve verplaatsing ;
  • de uitbouw van een bewegingsrijke omgeving op verschillende momenten van de schooldag:  tijdens de les (buiten de les B.O./L.O.), tussen en voor en na de lessen.

Je behaalt het beste resultaat als het bewegings- en sportaanbod (materialen, acties, projecten,…) gericht is op de combinatie van de verschillende niveaus (leerling, klas, school, omgeving) en de verschillende strategieën (educatie, structurele maatregelen, afspraken, zorg en begeleiding) ..


Het doel van deze aanpak is tweeledig.

  • Kinderen en jongeren een actieve levensstijl aanleren.
  • De keuze voor een actieve en gezonde levensstijl vanzelfsprekend maken.

Om deze aanpak in de praktijk toepasbaar te maken, suggereert ‘Sport beweegt je school 2.0.’ om het matrixmodel (VIGeZ)  met de verschillende niveaus en strategieën als instrument te gebruiken.

Binnen de bouwsteen Aanbod heeft 'Sport beweegt je school 2.0.' aandacht voor volgende thema’s:

  • Actieve verplaatsing stimuleren doorheen de verschillende dagdelen van de schooldag
  • Tijdens de lessen (buiten de les BO/LO)
  • Tussen de lessen
  • Na de lessen

 

Lees alle info over de bouwsteen AANBOD