AANBOD tijdens de lessen

Naar bouwsteen "AANBOD"

 


'Sport beweegt je school 2.0'  inspireert de leerkrachten:

 • om de leerlingen, ook naast de lessen bewegingsopvoeding/LO, zoveel mogelijk gezondheidsboodschappen mee te geven: voldoende beweging  en lang stilzitten onderbreken a.d.h.v. bewegingstussendoortjes.
 • om zoveel mogelijk bewegings- en sportactiviteiten te integreren in de andere leergebieden/vakken.
 • om bewegingsvriendelijk les te geven.
 • om aandacht te besteden aan het nieuwe gezondheidsthema ‘sedentair gedrag’. 
 • om  extra bewegings- en sportmomenten creëren.

De Les bewegingsopvoeding/LO

De les bewegingsopvoeding/LO is het ideale moment voor bewegingseducatie.
De ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) en de eindtermen (lager onderwijs) LO bepalen de leerinhouden van de bewegingseducatie.
Het secundair onderwijs beschikt over de vakgebonden eindtermen LO en vakoverschrijdende eindtermen gezondheidseducatie.

SVS heeft geen bevoegdheid over de invulling van de lessen bewegingsopvoeding/LO. Hiervoor verwijzen wij je door naar de pedagogische begeleiding bewegingsopvoeding/LO.

 

Bewegingsvriendelijk les geven, integratie van beweging in andere leergebieden en vakken

Beperk beweging en sport niet tot de wekelijkse lessen B.O./L.O.
Eigenlijk kan elke leerkracht in zijn/haar lessen leerinhouden aanleren door te bewegen. Dit is bewegingsintegratie of bewegingsvriendelijk les geven.

Hoe doe je dat concreet?

Ga op actieve exploratie, verken de omgeving, ervaar zelf de gevaarlijke punten in een les verkeersopvoeding, leer oversteekgedrag aan bij jonge kinderen, ervaar op de speelplaats al stappend lengte-eenheden,…  Tal van elementen uit de meetkunde of de wiskunde kan je aan de hand van beweging aanleren.

Als school kan je zorgen voor educatie
en sensibilisatie over sedentair gedrag

 

Lang stilzitten onderbreken:   

Sedentair gedrag en fysiek inactief zijn, zijn geen synoniemen. Sedentair gedrag verwijst naar lang onafgebroken zitten, fysieke inactiviteit naar te weinig lichaamsbeweging of het niet halen van de beweegnorm. 
Bijvoorbeeld: een kind dat aan de beweegnorm voldoet door dagelijks 60 minuten te spelen aan matige intensiteit, maar verder voornamelijk zittend de dag doorbrengt, kan toch een sedentaire leefstijl  hebben.
Als school kan je zorgen voor educatie en sensibilisatie over sedentair gedrag.

Heb zeker aandacht voor:

 • De nodige ondersteuning van de leerkracht met lesmaterialen en vorming. 
 • Aandacht voor de fysieke klasomgeving
 • Aandacht voor dynamisch zitten
 • Aandacht voor het het stimuleren van actieve werkvormen  en organiseren van bewegingstussendoortjes in de klas.

Organiseren van bewegingstussendoortjes

Bewegingstussendoortjes zijn ideaal:

 • om het lang stilzitten tijdens de lessen te onderbreken (2 onderbrekingen in de voormiddag en 2 onderbrekingen in de namiddag);
 • ervoor te zorgen dat leerlingen zowel mentaal als fysiek aandachtig blijven.

Wat zijn ideale bewegingstussendoortjes?

Ideale bewegingstussendoortjes

 • onderbreken het lang stilzitten;
 • bieden een gevarieerd aantal motorische prikkels; 
 • verhogen het plezier en het concentratievermogen, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.
 • nemen gemiddeld 2 à 5 minuten tijd in beslag. Er bestaan ook zeer korte ‘bewegingstussendoortjes’ die op minder dan een minuut uitvoerbaar zijn.

Andere voorbeelden: de bewegingstussendoortjes waarbij de klemtoon ligt op houdingvormende, concentratieverhogende, energieopwekkende en ontspannende oefeningen waarbij de ademhaling een belangrijke rol speelt.

 

Extra bewegings- en sportmomenten creëren

 • Tijdens de schooldag binnen de lesuren (buiten de les BO/LO) kan je school op regelmatige tijdstippen extra bewegingsmomenten organiseren.  Denk aan ‘One mile a day’, SVS massadans ‘Doe de Sammy Pet’,..
 • Je school kan ook op regelmatige tijdstippen extra bewegings- en sportmomenten creëren  zoals een schoolsportdag, kennismakingsdagen op basis van sportieve activiteiten,sponsorlopen  in kader van een solidariteitsactie,… Aan deze activiteiten nemen alle leerlingen deel , ook leerlingen met minder belangstelling om te bewegen en te sporten.

SVS en Sport Vlaanderen hebben een gevarieerd aanbod van projecten, acties en activiteiten. Deze  grote waaier aan initiatieven biedt scholen een ruime keuzemogelijkheid en laat leerlingen kennismaken met veel nieuwe bewegings- en sportvormen.
De realisatie van dit aanbod is het resultaat van een intense samenwerking met verschillende instanties met vergelijkbare doelstellingen op verschillende niveaus: Vlaams, provinciaal en lokaal.

Een greep uit de initiatieven:

 • One mile a day  www.onemileaday.be
 • SVS massadans ‘Doe de Sammy Pet’
 • Natuurgebonden Sporten n(NGS)
 • Vakoverschrijdende pedagogische projecten (Zee van sporten, Kick op Sport, …)
 • Bewegingslandschappen (Hopsakee,  Rollebolle,  Kronkeldiedoe,  Alles met de bal, American Games, …)
 • Vlaamse veldloopweek voor scholen
 • Sportsterrendagen
 • Sportmix
 • Sportprikkels
 • Meester op de Fiets www.meesteropdefiets.be