AANBOD tussen de lessen

Naar bouwsteen "AANBOD"

 


Vrije momenten kunnen zijn:  de speeltijden/pauzes, de middagpauze, een (on)verwacht uur studie, lesvrije periode na de examens...

Het zinvol invullen van deze vrije momenten heeft heel wat voordelen:

 • Leerlingen kunnen zich uitleven en vermaken; 
 • Hulpmiddel om bewegingsarmoede tegen te gaan;
 • Gunstig effect op de fysieke fitheid;
 • Draagt bij tot een betere sfeer tussen de leerlingen en het helpt pestgedrag in te dijken.

Wanneer en hoe organiseren?

 • actieve speelplaats/-tijden
 • aanbod van beweging, spel en sport tijdens de middagpauze

Werk maken van een actieve speelplaats / speeltijd

Een actieve speelplaats daagt kleuters,kinderen, jongeren uit om meer te spelen, te bewegen en te sporten.

Aandacht voor de inrichting van de speelplaats.

Welke kenmerken heeft een goed ingerichte speelplaats?

 • Overzichtelijk;
 • houdt rekening met de diverse behoeften binnen de leerlingengroep;
 • nodigt uit tot beweging en sport;
 • verschillende zones voor  beweging- en sportactiviteiten;
 • zones voor rustigere activiteiten en voor kinderen/jongeren die behoefte hebben aan rust; een zithoek of banken;
 • Een groene speelplaats of grasplein, met eventueel kleine huis- of neerhofdieren. Ook groen en andere natuurlijke elementen geven  kinderen een schat aan bewegings- , sport- en speelkansen.

Samengevat: een goed ingerichte speelplaats zorgt voor  interactie met medeleerlingen, mogelijkheden en uitdagingen om andere vaardigheden te ontwikkelen dan in de klas en betekent zo een belangrijke aanvulling.

 

Aandacht voor het samenleven op de speelplaats.

Samenleven op de speelplaats is bevorderend voor het  welbevinden van kinderen/jongeren.  Het levert een positieve bijdrage aan de  gezondheid en de schoolprestaties en zorgt voor minder ziekteverzuim. Kinderen en jongeren die zich ontspannen tijdens een actieve speeltijd zijn gelukkiger.

Hoe zorgen voor een gevarieerde invulling van de speeltijd/pauze met een bewegings- en sportaanbod?
Zorg voor voldoende uitdaging en variatie op de speelplaats: diverse spelvormen én voldoende materiaal dat inspeelt op de interesse van de kinderen/jongeren

 

Bewegings- en sportaanbod tijdens de middagpauze

Elke school bepaalt zelf de duur van de middagspeeltijd.  Die kan variëren  van een half uur tot een uur of zelfs langer.  Gezien de duur van de middagpauze is deze ideaal om bewegings- en sportkansen te creëren voor de leerlingen.

Het middagaanbod bestaat uit een laagdrempelig en meer permanent, gestructureerd   aanbod met  volgende kenmerken:

 • stimulering van leerlingenparticipatie;
 • bevordering van sociaal gedrag en vermindering van pestgedrag;
 • bevordering van welbevinden van de leerlingen;
 • bevordering van het schoolklimaat;
 • bevordering van de betrokkenheid van het hele schoolteam.

Bouw een duurzame samenwerking en netwerking uit met lokale sportclubs, gemeentelijke sportdiensten en andere lokale sportactoren.

Meer info: Maak werk van een actieve speelplaats