BELEID


De aanpak van ‘Sport beweegt je school 2.0.’ via de bouwsteen Beleid geeft weer hoe je een bewegings- en sportbeleid ontwikkelt of verbetert op een efficiënte en duurzame manier. 

Welke stappen en aandachtspunten zijn nodig om aan de slag te gaan?

 • ‘Sport beweegt je school’ gaat procesmatig te werk via de PDCA-cyclus. 
 • De school staat centraal en de eigenheid van de school is het uitgangspunt.
 • Vertrekpunt: wat er al op school gebeurt + de behoeften en de mogelijkheden van de school.

Rekening houdend met deze aandachtspunten kan de school een aanbod van beweging en sport creëren dat niet uit ad hoc activiteiten bestaat, maar uit activiteiten geïntegreerd in het dagelijkse (school)leven..


Als leidraad bij de ontwikkeling van een bewegings- en sportbeleid hanteren we de PDCA-cyclus

 • P PLANNING = VOORBEREIDING via  ‘Mijn CHECKLIST’ 
 • D DO = UITVOERING
 • C CHECK = AFRONDING/EVALUATIE via 'Mijn MONITORING'
 • A ACT = VOORTZETTING en/of BORGING

Online Instrumenten

Procesmatig werken kan je toepasbaar maken in de praktijk. ‘Sport beweegt je school’ reikt hiervoor online instrumenten aan:

 • CHECKLIST:
  - brengt de actuele situatie van de school in kaart en legt de prioriteiten vast.
  - De checklist is de nulmeting bij de aanvang van het  4-jaarlijkstraject. 
  - De checklist bevat de prioriteiten  waaraan de school extra aandacht wil schenken..
 • INSPIRATIEBOXEN:
  gepersonaliseerde inspiratieboxen, samengesteld  op basis van de geselecteerde werkpunten / groeikansen van de school.
 • MONITORING:
  - de school brengt het proces in kaart van de prioriteiten die ze selecteerde in haar ‘checklist’;
  - het proces wordt zichtbaar dat in de loop van het schooljaar ontwikkeld werd

 

Lees alle info over bouwsteen BELEID