Wat zijn de doelstellingen van
‘Sport beweegt je school 2.0’?

Dé belangrijkste doelstelling van ‘Sport beweegt je school 2.0.’ is het bevorderen van een actieve levensstijl en het onderbreken van een lange zittijd.

Verder wil 'Sport beweegt je school 2.0':

  • scholen aanzetten om op lange termijn én in een brede schoolomgeving het bewegings- en sportbeleid te optimaliseren.
  • scholen stimuleren om stappen te ondernemen om het lang stil zitten te onderbreken.
  • scholen ondersteunen om een bewegingsstimulerend aanbod te realiseren. kinderen en jongeren krijgen zo de kans om de gezondheidsnorm (60 minuten per dag bewegen) zo maximaal mogelijk te behalen op school.
  • scholen stimuleren tot het creëren van een sportieve dynamiek die kinderen en jongeren aanzet tot het verwerven/behouden van een gezonde, fitte en sportieve levensstijl. Zo kunnen ze de sprong maken van schoolsport naar lifetime sportbeoefening.
  • leerlingen bewust maken van de voordelen van gezonde levensstijl en hen betrekken bij het zoeken naar bewegingsvormen en sporten die zij leuk vinden.