FOCUS Fit en Gezond

Naar bouwsteen "FOCUS"

Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken.  Hoe?  Start vanuit de bewegingsdriehoek!


Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen en sporten af.  Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer.

Moev bewegingsbeleid bewegingsdriehoekmenu

 

 

 

Meer infoBewegingscategorieën

Lang stilzitten (sedentair gedrag)
Voldoende bewegen en lang stilzitten beperken zijn van cruciaal belang voor een goede gezondheid. Lang stilzitten of sedentair gedrag leidt tot gezondheidsrisico’s, zelfs wanneer kinderen en jongeren voldoende bewegen (60 minuten matig intensief per dag). Daarom is een beleid rond minder lang stilzitten op school belangrijk. 

Factoren die ervoor zorgen dat kinderen lang stilzitten op school:

 • we associëren stilzitten met orde en structuur, (lichaams)beweging met chaos
 • veel klaslokalen zijn te klein. Ze laten weinig beweging toe
 • kleuters moeten ‘leren’ zitten als voorbereiding op het lager onderwijs
 • er is weinig budget om materialen aan te kopen of om de speelplaats in te richten
 • er is te weinig personeel om tijdens de pauzes toezicht te houden.

De oplossingen voor al deze factoren lees je hier.

 Licht intensief bewegen
Je vindt licht intensief bewegen terug in de onderste laag van de groene zone in de bewegingsdriehoek. De bewegingsintensiteit van de groene lagen erboven ligt hoger.
Je beweegt vaker licht intensief dan je denkt. Een paar alledaagse voorbeelden:

 • staand knutselen
 • traag stappen
 • yoga
 • licht huishoudelijk werk (afwassen, koken).

Hoe weet je of een beweging licht intensief is?

 

Matig intensief bewegen
Je vindt deze manier van bewegen terug in de middelste groene zone van de bewegingsdriehoek.
Matig intensief bewegen levert je meer gezondheidsvoordeel op dan licht intensieve bewegingen: zowel fysiek als mentaal. Beweeg dagelijks dus ook een stukje aan matige intensiteit: stevig wandelen, recreatief zwemmen, fietsen,.. is haalbaar voor velen.

Moet je sporten om matig intensief te bewegen? Nee, zeker niet. Sporten kan matig intensief zijn, maar doe je in je vrije tijd en heb je meestal gepland. Het verschil met licht intensief bewegen? Bij matig intensief bewegen kan je nog praten, maar een liedje zingen lukt al moeilijker. Wist je dat je ook in je dagelijkse leven vaker matig intensief beweegt dan je denkt?

Hoe weet je of een beweging matig intensief is?

Bewegen is gezond. Begin er vandaag nog mee!Hoog intensief bewegen:
Hardlopen, een basketbalwedstrijd spelen of in een hoog tempo baantjes trekken in het zwembad: dat is hoog intensief bewegen. Je doet een grote fysieke inspanning, maar wordt er meteen voor beloond. Want heel intensief bewegen, is voedsel voor lichaam én geest.

Geen wonder dat je hoog intensief bewegen terugvindt in de bovenste laag van de groene zone in de bewegingsdriehoek. Het verschil met de middelste en onderste laag? Bewegen aan hoge intensiteit heeft extra voordelen voor je gezondheid in vergelijking met matig en licht intensief bewegen. Beweeg dus minstens één keer per week hoog intensief en de mooiste gezondheidsbonus is voor jou!

Hoe weet je of een beweging hoog intensief is?

Welke sport kies je?
Niet onbelangrijk wanneer je besluit om meer aan sport te doen: welke sport ga je beoefenen? Lopen? Fietsen? Voetballen? Of toch maar zwemmen?Gezond eten op school en gratis wateraanbod

Wie op school een bewegings- en sportbeleid op poten wil zetten, botst ongetwijfeld op het aanbod van gezond eten op school. Dagelijks bieden heel wat basisscholen en secundaire scholen in Vlaanderen hun leerlingen warme schoolmaaltijden, een aanbod van broodjes, dranken en tussendoortjes aan.
De website ‘Gezonde School’ kan je gebruiken als ondersteuning bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol voedingsbeleid op school. In de lessen is er onder andere plaats voor het gezondheidsthema voeding. De school kan ook werken aan gezondheidsacties en afspraken maken rond gezonde voeding.

Lees verder op Gezonde School thema ‘Voeding’ wat je als school allemaal concreet kan doen.

 

Gratis wateraanbod
‘Sport beweegt je school 2.0’ moedigt je school aan om kinderen en jongeren een hele dag voldoende water te laten drinken.   
Binnen de schoolomgeving kan dit o.a. door:

 • tappunten van water te plaatsen en frisdrankautomaten weg te halen;
 • leerlingen toe te staan om in de klas water te drinken, hen eventueel een drinkfles aan te bieden of hen aan te moedigen om er zelf een mee te brengen die ze aan de kraan vullen;
 • in het schoolrestaurant waterkannen op de tafels te plaatsen zodat de leerlingen hiervan tijdens de maaltijden kunnen drinken;
 • leerkrachten te sensibiliseren omtrent het belang van water drinken, zodat zij alle leerlingen kunnen aanmoedigen om voldoende te drinken en zodat ze zelf het goede voorbeeld kunnen geven.

Een voedingsbeleid op school moedigt scholen aan om het drinken van water te promoten.


EHBO en reanimatie op school

De basis om op school te werken aan EHBO en levensreddende handelingen: de leergebiedgebonden, leergebiedoverschrijdende, vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Die maken het mogelijk om vanaf de kleuterklas tot in het laatste jaar van het secundair onderwijs te werken aan de kennis, vaardigheden en attitudes die je leerlingen nodig hebben om mensenlevens te redden.  Als school kan je zelf invullen hoe je daaraan werkt en met wie je samenwerkt.
Je kan hiervoor beroep doen diensten en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld.

EHBO tijdens de turnles, maar ook in de les Nederlands?  Ja, het kan. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen bieden zowel expliciete als impliciete aanknopingspunten om in uiteenlopende vakken met EHBO en levensreddende handelingen aan de slag te gaan.

Alle eindtermen en ontwikkelingsdoelen rond EHBO