Waardering

Jaarlijks belonen SVS en Sport Vlaanderen de scholen voor hun inspanningen om het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’ in de praktijk om te zetten.

De scholen duiden hiervoor vóór 30 november 2017 minimum 3 en maximum 5 prioriteiten aan binnen de bouwstenen (Beleid, Aanbod, Focus) én vullen uiterlijk vóór 15 mei 2018 de monitoring in onder 'mijn monitoring'.

Deze monitoring biedt aan de school én aan SVS en Sport Vlaanderen een zichtbaar resultaat van de ontwikkelingen in hun realisatie van het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0’. Een beoordelingscommissie bekijkt de resultaten in mei van het lopende schooljaar. 

Tijdens de 4 lopende schooljaren van ‘Sport beweegt je school 2.0’ (van 2017 tot 2021) werkt de school in elk van de drie bouwstenen Beleid, Aanbod, Focus rond minimum één prioriteit.


De school duidt de prioriteiten voor de daarop volgende schooljaren telkens aan uiterlijk tegen 30 november.

De monitoring vul je in tegen 15 mei!


Laureaat worden?

Wil je in aanmerking komen voor een waardevolle prijs en een laureaatprijs? 
Jouw school kan laureaat worden indien je in de monitoring van de prioriteiten duidelijk maakt hoe en in welke mate het proces – de PDCA-cyclus - vorderde.

Je school onderbouwt dus bij de geselecteerde prioriteiten welke acties ze ondernam om de prioriteiten te realiseren.

Dit doe je door de onderliggende acties aan te vinken. De school kan dit ook onderbouwen door documenten ‘te uploaden’ (zie uploadcentrum website). Je geeft ook aan in welk proces de school zich bevindt (P-, D-, C-, of A-fase).

Je school kan ook in aanmerking komen voor een extra waardering door deelname aan interscolaire activiteiten van SVS en Sport Vlaanderen. Dit geldt niet voor de kleuterscholen.

Criteria

Lager onderwijs:

Deelname aan minimum 8 interscolaire activiteiten of minstens 6 interscolaire activiteiten buiten de lesuren.

Secundair onderwijs:

Deelname aan minimum 6 interscolaire activiteiten.

Buitengewoon onderwijs:

  • In het BuBao: deelname aan minimum 8 activiteiten, met uitzondering van type 2 en 4 die voldoen met 3 activiteiten;
  • In het Buso: deelname aan minimum 5 activiteiten, met uitzondering van OV1 en OV2 die eveneens voldoen met 3 activiteiten.